Национален семинар по математическо образованиe

Изследователският подход в математическото образование

НСО 2010

Програма 2010 г.

20.12.2010 г., зала 164

Председател: Тони Чехларова
9:00 - 9:20Петър Кендеров, Евгения Сендова
Проектът InnoMathEd – аксиоми, теореми и следствия
9:20 - 9:40Иван Тонов
Едно ново състезание за ученици - възможност за навлизане в разработка на научни проблеми в ранна възраст
09:40 - 10:00Звездалина Ганчева
Построяване на равнолицеви фигури
10:00 - 10:20Боряна Куюмджиева
Математика и технологии или vice versa?
10:20 - 10:40Павлин Пеев
Използване на GeoGebra в процеса на създаване на състезателни задачи по информатика
10:40 - 11:00ПОЧИВКА
11:00 - 11:20Йорданка Горчева
Математическо моделиране на избори
11:20 - 11:40Даниела Кунчева
Мотивацията за работа на учениците в едно селско училище
11:40 - 12:00Веселина Вълканова
„Този час всичко е по-лесно”
12:00 - 12:20Десислава Димкова
Още един поглед върху изследването на функции – профилирана подготовка за 10 клас
12:20 - 12:40Ангел Гушев
Динамична математика
12:40 - 13:40ОБЕДНА ПОЧИВКА
Председател: Евгения Сендова
13:40 - 14:00Тони Чехларова
Изследване с полиомина върху числова таблица
14:00 - 14:20Хари Алексиев
Отвъд решенията
14:20 - 14:40Тони Чехларова, Тодорка Терзиева
За обучаващите решения на задачи с GeoGebra
14:40 - 15:00Сава Гроздев, Веселин Ненков
Относно определянето на един вид двойки точки, породени от асоциирани спрямо триъгълник централни конични сечения
15:00 - 15:20Асен Велчев
Няколко идеи за изграждане на курса по аналитична геометрия за студенти в икономически, политически и хуманитарни специалности
15:20 - 15:40Павел Бойчев
Педагогическа инверсия
15:40 - 16:00Албена Василева
Ако хамалите бяха математици и други екстрем(ал)ности
16:00 - 16:20Катя Чалъкова
Обучението по математика в новите реалности

 

Национален семинар по образование © 2023