Национален семинар по математическо образованиe

Изследователският подход в математическото образование

НСО 2011

Програма 2011 г.

16-17.12.2011 г., зала 164

16 декември 2011 г.
9:00-9:10Откриване
9:10-9:30Петър Кендеров Изследователският подход в образованието по математика и природни науки в контекста на европейския проект Fibonacci
9:30-9:50Олег Мушкаров, Нели Димитрова, Евгения Сендова, Тони Чехларова За динамиката в часовете по математика - проектът DynaMath
9:50-10:10Петя Асенова Проблеми на бакалавърските и магистърските програми у нас
10:10-10:30Илиана Цветкова Подготовка на талантливи ученици за отборни състезания по математика
10:30-11:00Кафе-пауза
11:00-11:20Игор Димовски Интерактивни динамични инструменти в Matlab - приложение в анализа на много променливи
11:20-12:20Панелна дискусия: Изследователския подход и образователните стратегии Панелисти: Силвия Кънчева, Митко Кунчев, Ивайло Старибратов, Иванка Тодорова Водещ: Петър Кендеров
12:20-13:20Обедна почивка
13:20-13:40Евгения Сендова Международната школа за млади изследователи по математика и природни науки RSI'11 и българското участие в нея
13:40-14:00Станислав Атанасов, Тодор Марков Нашите проекти в RSI'11
14:00-14:10Яница Пехова Една изследователска история
14:10-15:10Дискусия: Изследователският подход и изявените ученици Панелисти: Антони Рангачев, Боян Петров, Ирина Шаркова, Боряна Куюмджиева, Васил Симеонов, Емил Келеведжиев Водещ: Евгения Сендова
14:40-15:00Мария Браухле Приложение за създаване на дигитални учебни среди
15:10-15:40Кафе пауза
15:40-16:00Лиляна Русенова Информационни технологии в обучението на деца със СОП
16:00-16:20Стелиана Атанасова и Станислава Кичукова - Геометрични места на точки
16:20-16:40Елена Манчева Интерактивни методи и похвати в часовете по ЗИП математика
16:40-17:00Ясмина Маркоска Приложение на софтуер със свободен достъп (основан на Linux) в преподаването по математика
17:00-17:20Йорданка Горчева В началото бе ... тестът
17 декември 2011 г.
9:00-9:20Даниела Петрова
Динамика за непрекъснатост, производни, локални екстремуми в 12. клас
9:20-9:40Елисавета Стефанова и ученик
Интересната геометрия в 7 клас ...или как децата откриват теореми с динамични конструкции
9:40-10:00Валентина Арабаджиева, Светла Малинова
Ъгли в триъгълника
10:00-10:20Ани Цонева
Някои свойства на допирателните на парабола, изследвани чрез програмата Geonext
10:20-10:40Тони Чехларова, Йорданка Димова
Разкриване на закономерности в периодичната система в 7. клас
10:40-11:10Кафе-пауза
11:10-11:30Николина Николова, Елиза Стефанова и Евгения Ковачева
Изкуството да обучаваш бъдещи изследователи (един пример от обучението по информатика)
11:30-12:30Дискусия: Изследователският подход през погледа на учителите Панелисти: Фибо-учители - Даниела Кунчева, Ангел Гушев, Кремлина Черкезова, Антоанета Стоименова, Тодорка Терзиева, Нели Христозова с Ралица Запрянова Водещ: Чавдар Лозанов
12:30-13:20Обедна почивка
13:20-13:40Павел Бойчев
Математиката като рекламно пространство
13:40-14:00Йордан Табов, Невена Събева
Задачата на Ферма: още един маршрут към решението
14:00-14:20Стелиана Кокинова
Y-преподаване за Y-поколението - ще се справим ли с предизвикателството?
14:20-14:40Албена Василева, Бойко Банчев, Борислав Лазаров, Сава Гроздев
Руско-българският проект MITE - история, състояние и перспективи
14:40-15:00Мария Браухле
Приложение за създаване на дигитални учебни среди
15:00-15:20Веселин Гушев
Програмата GEONExT в помощ на изследването и илюстрирането на геометрични конструкции
15:20-15:40Кафе пауза
15:40-16:00Бистра Царева
Динамичната система САМ в подкрепа на изследователския стил на студентите в синтетичната геометрия
16:00-16:20Маргарита Богданова
Изследователски подход при изучаване на графика на функция
16:20-16:40Десислава Димкова
Инверсия
16:40-17:00Иван Тонов, Таня Тонова
Изследователски подход при решаване на задачи по математика
Национален семинар по образование © 2023