Национален семинар по математическо образованиe

Изследователският подход в математическото образование

НСО 2023

НСО 2023 – ПРОГРАМА

Националният семинар ще се проведе в сградата на Института по математика и информатика на БАН.

Програма (PDF)

17 декември 2023 г. (неделя)
09:30Регистрация
09:50Откриване
10:00Доклад по покана
проф. Радослав Йошинов:
Как ИКТ секторът помага за справяне с изменението на климата
10:30Стелиана Кокинова, Васил Ангелушев, Елиза Илиева, Ива Василева, Мария Гърнева:
Домашно по математика – Урааа!
10:45Елисавета Стефанова, Христина Маринова и децата от 5в клас на ЧСУ "Българско школо":
Математика, физика и физическо в годината на Паскал
11:00Кремлина Черкезова:
Извънкласни дейности, програмиране със Scratch в 3 и 4 клас
11:15Иван Петков:
Да пресъздадем традициите с код
11:30Динко Цвятков:
#ЗеленизаеднораSTEM
11:45Васил Казаков:
Математическите познания и старобългарската култура VII – X век
12:00Румяна Ангелова:
Някои функционалности на Дигиталната раница
12:15Мария Браухле:
Да учим с IA или да научим AI
12:30Обяд и обща снимка
13:30Неда Чехларова, Койя Чехларова:
Следите остават
13:45Младен Вълков:
Синхронно дистанционно обучение с интерактивна дъска за писане в СтруниМа
14:00Георги Гачев:
STEM в рамките на системите за домашна автоматизация
14:15Евгения Сендова:
Изследователският подход на ученическа възраст и ролята на преподавателите в рамките на УчИМИ, УчИ-БАН и RSI
14:30Тони Чехларова:
10 години Виртуален училищен кабинет по математика
14:45Цветелин Андреев:
Работилница „Музика и блоково програмиране – тема с вариации"
15:15Албена Василева:
Музей „Математиката и информатиката в България“ (с разглеждане на експозицията на музея)
16:00Закриване

Програмен комитет:
Проф. Тони Чехларова
Доц. Евгения Сендова
Доц. Ивайло Кортезов
Д-р Георги Гачев
Албена Василева

 

Организационен комитет:
Доц. Евгения Сендова
Проф. Тони Чехларова
Албена Василева
Монка Коцева
Мария Браухле
Румяна Ангелова
Наталия Нешева

 

Националният семинар по математическо образование през 2023 г.

Следващото издание на Националния семинар по образование “Изследователският подход в математическото образование”  ще се проведе присъствено на 17 – 18 декември 2023 г.

Можете да участвате с доклад, постер или като наблюдател.

Ще има сесия за представяне на STEM центрове, иновативни училища и работа по проекти.

Срокът за регистрация за Националния семинар по образование е 4 декември 2023 г.
Регистрацията можете да направите онлайн чрез Регистрационната форма за Националния семинар по образование.

До 4 декември 2023 г. можете да изпратите постера или презентацията си (чрез регистрационната форма или на albena@math.bas.bg).

Таксата за правоучастие е 60 лева и трябва да бъде заплатена до 4 декември 2023 г. чрез банков превод по сметката на ИМИ – БАН:

ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, КОРПОРАТИВЕН ФИЛИАЛ СОФИЯ РАКОВСКИ
1026 СОФИЯ, УЛ. “Г. С. РАКОВСКИ” 140
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG32 UNCR 7630 3100 1173 36
Основание: Партида НСО, <име, фамилия на участника>

Ако желаете фактура, в платежното нареждане като наредител трябва да фигурира юридическото или физическото лице, получател на фактурата. Данни за фактура изпращайте на адрес vesitodo@abv.bg

Програмен комитет:
Проф. Тони Чехларова
Доц. Евгения Сендова
Доц. Ивайло Кортезов
Д-р Георги Гачев
Албена Василева

Организационен комитет:
Доц. Евгения Сендова
Проф. Тони Чехларова
Албена Василева
Монка Коцева
Мария Браухле
Румяна Ангелова
Наталия Нешева

Национален семинар по образование © 2023