Национален семинар по математическо образованиe

Изследователският подход в математическото образование

НСО 2012

Програма 2012 г.

19.12.2012 г., Заседателна зала

9:30 – 9:45Откриване
9:45 – 10:00Петър Кендеров:
Комуникация на математиката -Европейският проект Le-Math
10:00 – 10:15Нели Димитрова, Олег Мушкаров, Евгения Сендова, Тони Чехларова:
След приземяването - динамични полети в математиката: европейските проекти Math2Earth и DynaMath
10:15 – 10:30Даринка Гълъбова:
Педагогическо ателие за бъдещи учители по математика
10:30 – 10:45Евгения Сендова:
Изследователският подход в контекста на RSI 2012 и на европейския проект Fibonacci
10:45 – 11:00Тони Чехларова:
Дидактически материали за математическо образование - реализации по проект Fibonacci
11:00 – 11:15Йорданка Димова, Георги Гачев:
Обогатяване на познанията по химия чрез използване на тримерни модели на строеж на веществото
11:15 – 11:45Добри практики: Изследователският подход в действие –Мария Браухле, Стелиана Кокинова, Кремлина Черкезова
11:45 – 12:00Цветан Павлов:
Изследователски подход при решаване на задачи от преводни съответствия
12:00 – 13:00Обедна почивка
13:00 – 13:15Евгения Ковачева:
Блум, компетентности и ИКТ - къде е центърът на тежестта
13:15 – 13:30Красен Стефанов:
Новите технологии проектират стари проблеми
13:30 – 13:45Йорданка Горчева:
Математическите задачи в SAT и предизвикателствата пред българския ученик
13:45 – 14:00Румяна Ангелова:
От колелото към калоферската дантела
14:00 – 14:15Иван Тонов:
Теоремата за неравенството продължава
14:15 – 14:30Таня Тонова:
Един курс от магистърското обучение във ФМИ
14:30 – 14:45Лиляна Русенова:
Ученически проект: математическо състезание
14:45 – 15:00Албена Василева:
Изследователски задачи за състезатели (и родители)
15:00 – 15:15Павел Бойчев:
ii или Фалшивите аксиоми
15:15 – 15:45Добри практики: Изследователският подход в действие –Валентина Арабаджиева, Елисавета Стефанова, Стелиана Атанасова
15:45 – 16:00Елиза Стефанова, Николина Николова:
Думам ти, дъще, сещай се, снахо

Председател: Тони Чехларова
Секретар: Албена Василева

Национален семинар по образование © 2023