Национален семинар по математическо образованиe

Изследователският подход в математическото образование

НСО 2021

Националният семинар по математическо образование през 2021 г.

Следващото издание на Националния семинар по образование “Изследователският подход в математическото образование”  ще се проведе онлайн на 26 – 27 ноември 2021 г.

Можете да участвате с доклад, постер или като наблюдател.

Срокът за регистрация за Националния семинар по образование е 14 ноември 2021 г.
Регистрацията можете да направите онлайн чрез Регистрационната форма за Националния семинар по образование.

До 23 ноември 2021 г. трябва да изпратите постера или презентацията си (чрез регистрационната форма или на albena@math.bas.bg).

Таксата за правоучастие е 60 лева и трябва да бъде заплатена до 23 ноември 2021 г. чрез банков превод по сметката на ИМИ – БАН:

ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, КОРПОРАТИВЕН ФИЛИАЛ СОФИЯ РАКОВСКИ
1026 СОФИЯ, УЛ. “Г. С. РАКОВСКИ” 140
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG32 UNCR 7630 3100 1173 36
Основание: Партида НСО, <име, фамилия на участника>

Ако желаете фактура, в платежното нареждане като наредител трябва да фигурира юридическото или физическото лице, получател на фактурата. Данни за фактура изпращайте на адрес vesitodo@abv.bg

Програмен комитет:
Проф. Тони Чехларова
Доц. Евгения Сендова
Доц. Ивайло Кортезов
Д-р Георги Гачев
Албена Василева

Организационен комитет:
Доц. Евгения Сендова
Проф. Тони Чехларова
Албена Василева
Монка Коцева
Мария Браухле
Румяна Ангелова
Младен Вълков

Национален семинар по образование © 2014