Национален семинар по математическо образованиe

Изследователският подход в математическото образование

НСО 2021

НСО 2021 – ПРОГРАМА

Националният семинар ще се проведе онлайн.

26 ноември 2021 г. (петък)
13:30Регистрация
13:45Откриване
14:00Евгения Ковачева - доклад по покана: Разговори у дома
14:45Мария Браухле, Ясена Христова: Scientix и STEM Discovery Campaign 2021 в 125 СУ „Боян Пенев“
15:00Георги Гачев: Създаване на изследователски модел за работа с реални данни и обединяване на електронни ресурси – демонстрация при обучение на учители
15:15Светлана Василева-Бояджиева: Имитационно моделиране в училище. Възможно ли е?
15:30Евгения Сендова, Тони Чехларова: Математика с билярд – проект SmartPool
15:45Петър Кендеров, Тони Чехларова, Георги Гачев: Подготовка за състезание по математика с компютър
16:00Петър Кендеров, Тони Чехларова, Младен Вълков: Примери за тримерни модели за обучението по математика

16:15Тони Чехларова, Красимира Иванова, Евгения Сендова: Scientix 4 – дейности в България

16:30Край на първия работен ден
27 ноември 2021 г. (събота)
10:00Евгения Сендова – доклад по покана: „20 things to do with a computer“ – преди 50 години и днес
10:45Румяна Ангелова: Относно един проект
11:00Adriana Laze: How to foster creativity, critical thinking and problem solving of our students with a simple infrastructure
11:15Младен Вълков: Игрова школа в СтруниМа
11:30Тони Чехларова: Квалификационен курс „Технологии за STEAM образование“


11:45Мария Браухле: Курсови проекти на учители, участвали в квалификационен курс „Технологии за STEAM образование“


12:00Динко Цвятков: Заигравки с функции
12:15Цветелин Андреев: Изследователска математика с моделиране и програмиране - класика и съвременност
12:30Надежда Никова: Иновативна платформа за провеждане на он-лайн изпити и състезания
12:45Тони Чехларова: Изложба: Антипризми (дидактически материали)

13:00Закриване
Програмен комитет:
Проф. Тони Чехларова
Доц. Евгения Сендова
Доц. Ивайло Кортезов
Д-р Георги Гачев
Албена Василева

Организационен комитет:
Доц. Евгения Сендова
Проф. Тони Чехларова
Албена Василева
Монка Коцева
Мария Браухле
Румяна Ангелова
Младен Вълков

 

Националният семинар по математическо образование през 2021 г.

Следващото издание на Националния семинар по образование “Изследователският подход в математическото образование”  ще се проведе онлайн на 26 – 27 ноември 2021 г.

Можете да участвате с доклад, постер или като наблюдател.

Срокът за регистрация за Националния семинар по образование е 14 ноември 2021 г.
Регистрацията можете да направите онлайн чрез Регистрационната форма за Националния семинар по образование.

До 23 ноември 2021 г. трябва да изпратите постера или презентацията си (чрез регистрационната форма или на albena@math.bas.bg).

Таксата за правоучастие е 60 лева и трябва да бъде заплатена до 23 ноември 2021 г. чрез банков превод по сметката на ИМИ – БАН:

ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, КОРПОРАТИВЕН ФИЛИАЛ СОФИЯ РАКОВСКИ
1026 СОФИЯ, УЛ. “Г. С. РАКОВСКИ” 140
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG32 UNCR 7630 3100 1173 36
Основание: Партида НСО, <име, фамилия на участника>

Ако желаете фактура, в платежното нареждане като наредител трябва да фигурира юридическото или физическото лице, получател на фактурата. Данни за фактура изпращайте на адрес vesitodo@abv.bg

Програмен комитет:
Проф. Тони Чехларова
Доц. Евгения Сендова
Доц. Ивайло Кортезов
Д-р Георги Гачев
Албена Василева

Организационен комитет:
Доц. Евгения Сендова
Проф. Тони Чехларова
Албена Василева
Монка Коцева
Мария Браухле
Румяна Ангелова
Младен Вълков

Национален семинар по образование © 2023