Национален семинар по математическо образованиe

Изследователският подход в математическото образование

НСО 2020

Връчени награди на Националния семинар 2020 г.

По време на Националния семинар по математическо образование, проведен на 27 – 28 ноември 2020 г., по традиция бяха отличени пет представяния на учители, а именно:

  • Цеца Христова
  • Мария Браухле
  • Динко Цвятков
  • Кремлина Черкезова
  • Светлана Василева

Честито на наградените, които получиха образователни материали!

НСО 2020 – ПРОГРАМА

Националният семинар ще се проведе онлайн.

27 ноември 2020 г. (петък)

13:50Откриване
Акад. Веселин Дренски, директор на ИМИ - БАН
Чл.-кор. Николай Николов, председател на УС на СМБ
Мариян Ранков, ръководител "Развитие на участници", "Заедно в час"
14:00Радослав Йошинов, Георги Цочев: Критична инфраструктура и киберхигиена (доклад по покана)
14:45 Цеца Христова: Използване на изследователски подходи чрез реални и виртуални лаборатории за изучаване на STEM в проекта Scientix
15:00Мария Браухле: Динамични предизвикателства
15:15Кафе-пауза
15:30Неда Чехларова, Койя Чехларова: На 360 градуса
15:45Младен Вълков: Дигитален аплет с покритие на дъска с L-тримино
16:00Георги Гачев: Приложимост и точност на диагностичните тестове и няколко задачи, свързани с тях

СЪВМЕСТНА ПРОГРАМА С ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ

16:4017:00


17:10
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТИ

Национална програма „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността“ (ИКТвНОС)
• Тони Чехларова: Създаване на общодостъпни ресурси на тема „Златно сечение“
• Петър Кендеров: Отворени онлайн образователни курсове за свободно ползване

Евгения Стоименова: Избрани теми от първия вариант на модул „Събиране на данни“ на проект ENSITE

Тони Чехларова, Красимира Иванова, Евгения Сендова, Петър Кендеров:
Scientix 4 – ресурси и събития в подкрепа на онлайн обучението


17:30Петър Кендеров, Тони Чехларова: Уъркшоп – Подготовка за онлайн състезание „VIVA Математика с компютър“


18:30Край на първия работен ден
28 ноември 2020 г. (събота)
10:00

10:45
СЪВМЕСТНА ПРОГРАМА С ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ

Иво Джокин: Математика сред звездите (доклад по покана)

Албена Василева, Константин Делчев, Евгения Сендова: 20 години УчИМИ – от ученици към млади учени и ментори

11:00Кафе-пауза
11:15Мариела Станчева: Gamification в образованието по математика
11:30Милена Ленева, Владимир Цветков: Как се създава STEAM-ейство
11:45Динко Цвятков: Шарена математика
12:00Кремлина Черкезова: Първи стъпки в програмирането с 3 и 4 клас
12:15Светлана Василева: Системите за дистанционно обучение и преподаването на информатика
12:30Румяна Ангелова: По някои проблеми на онлайн обучението по математика
13:00Награждаване на отличените учители
Програмен комитет:
Проф. Тони Чехларова
Доц. Евгения Сендова
Доц. Ивайло Кортезов
Д-р Георги Гачев
Албена Василева

Организационен комитет:
Доц. Евгения Сендова
Проф. Тони Чехларова
Албена Василева
Монка Коцева
Мария Браухле
Румяна Ангелова
Младен Вълков

 

Националният семинар по математическо образование през 2020 г.

Следващото издание на Националния семинар по образование “Изследователският подход в математическото образование”  ще се проведе онлайн на 27 – 28 ноември 2020 г.

Можете да участвате с доклад, постер или като наблюдател.

Срокът за регистрация за Националния семинар по образование е 15 ноември 2020 г.
Регистрацията можете да направите онлайн чрез Регистрационната форма за Националния семинар по образование.

Пет представяния на учители ще бъдат отличени с награда.

До 24 ноември 2020 г. трябва да изпратите постера или презентацията си (чрез регистрационната форма или на albena@math.bas.bg).

Таксата за правоучастие е 60 лева и трябва да бъде заплатена до 24 ноември 2020 г. чрез банков превод по сметката на ИМИ – БАН:

ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, КОРПОРАТИВЕН ФИЛИАЛ СОФИЯ РАКОВСКИ
1026 СОФИЯ, УЛ. “Г. С. РАКОВСКИ” 140
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG32 UNCR 7630 3100 1173 36
Основание: Партида НСО, <име, фамилия на участника>

Ако желаете фактура, в платежното нареждане като наредител трябва да фигурира юридическото или физическото лице, получател на фактурата. Данни за фактура изпращайте на адрес vesitodo@abv.bg

Програмен комитет:
Проф. Тони Чехларова
Доц. Евгения Сендова
Доц. Ивайло Кортезов
Д-р Георги Гачев
Албена Василева

Организационен комитет:
Доц. Евгения Сендова
Проф. Тони Чехларова
Албена Василева
Монка Коцева
Мария Браухле
Румяна Ангелова
Младен Вълков

Национален семинар по образование © 2023