Национален семинар по математическо образованиe

Изследователският подход в математическото образование

НСО 2015

Съпътстващо събитие на НСО: Среща на европейски центрове за квалификация на учители

На 4 декември 2015 г. от 9:00 часа в зала 478 на Института по математика и информатика на БАН ще се проведе среща на представители на европейски центровете за квалификация и професионално развитие на учители. Ще бъдат представени дейностите на европейски институции, свързани с професионалната квалификация учителите, ще бъде обсъдена ролята на европейските проекти в тяхното професионално развитие. (more…)

НСО 2015 – ПРОГРАМА

4 декември 2015 г.

10:00Регистрация: зала 403, етаж 4, ИМИ
11:00Откриване: зала 403, етаж 4
11:15Постер сесия: зала 403, етаж 4
Боряна Куюмджиева: По света и у нас, т. е. как сме в час!
Валентина Костич: Задачи от смеси – когнитивно-визуален подход
Галя Пенчева: Може ли математиката да ни помогне да станем по-добри хора?
Георги Гачев: Балансиране на химични уравнения. Метод на графите
Даниела Кунчева: С усмивка във виртуалния кабинет
Даниела Петрова: Сечения, индиански архитекти и Пинокио
Даринка Вълкова: По зададени две проекции
Динко Цвятков: Диаграмата на Ойлер-Вен през погледа на порасналите деца
Евгения Ковачева: Иновации в класната стая
Елисавета Стефанова: Розетки на малки и големи...
Иван Петков: Споделяне на ресурси и резултати в часовете по Информационни технологии
Иво Джокин: Конструктивистка среда в неформалното обучение по природни науки
Кремлина Черкезова: Нови предизвикателства в часовете по ИТ, 2-7 клас
Мария Браухле: Уроци с Виртуалния училищен кабинет по математика
Мая Стойчева: Ролята на социално значимите събития – фактор за мотивация на ученика в часовете по ИТ
Надежда Аплакова: Да нахраним козлето: първи стъпки в измислянето на задачи
Нели Христозова: Математически панаир
Радослав Раданов, Нели Стоянова: Съставяне на задачи с практико-приложен характер
Румяна Ангелова: Етюди с формулата на ПИК
Стелиана Кокинова, Божидар Русев: Решаване на уравнение с абсолютни стойности и параметър и на система с две линейни уравнения и графична визуализация на съответните отговори
Стелиана Кокинова, Ясен Шопов, Гиньо Ганев: Каква е моята следа?
Цветослава Зарева: Варианти на построяване на хвърлена сянка
Цеца Христова: Иновативни практики и учене с изследване в проектите на Eвропейската училищна мрежа и проекта “Scientix”
Четири отбора и една задача на месеца по проекта MaSciL:
Florian Stampfer: Bicycle Insurance – Data, Functions, Simulation
Боряна Куюмджиева: Русенско участие във виртуална конференция по темата „Simulation Bicycle insurance”
Нели Стоянова: Малки казуси, които съпътстваха обсъжданията на застраховката на велосипеди
Еленора Павлова: MaSciL и изкуството да се застрахова велосипед
12:00Обяд с постер сесия
13:30Sona Ceretkova, Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia:
Indian Multiplication and IBME
14:00Красен Стефанов, Николина Николова, Елиза Стефанова:
Иновативност и научен подход в обучението
14:30Йовка Николова: Обичате ли Скрабъл?
14:50Албена Василева: Инструментариум на Mascil за професионално развитие на учители
15:10Йорданка Горчева: Visualizing word problems
15:30Представяне на проекти
15:30Петър Кендеров, Тони Чехларова, Евгения Сендова
Mascil – вчера, днес и утре
http://www.mascil-project.eu/
http://www.math.bas.bg/omi/mascil/

15:40Тони Чехларова, Евгения Сендова, Петър Кендеров
Проектът KeyCoMath – край ли е краят на проекта?
http://keycomath.eu/
15:50Евгения Сендова, Петър Кендеров, Тони Чехларова
Eminent – една наистина забележителна конференция
http://www.scientix.eu/
16:00Пауза
16:15Един уъркшоп в стила на Scientix: Оценяването по математика и ИТ в училище
17:15Закриване
Национален семинар по образование © 2023