Национален семинар по математическо образованиe

Изследователският подход в математическото образование

Регистрационна форма

Регистрацията за Националния семинар по математическо образование през 2023 г. приключи.

За връзка с организаторите: albena@math.bas.bg.

Национален семинар по образование © 2023