Национален семинар по математическо образованиe

Изследователският подход в математическото образование

НСО 2018

Връчени награди по време на Националния семинар

По време на Националния семинар по математическо образование, проведен на 30 ноември – 1 декември 2018 г., бяха отличени представянията на следните учители:

  • Цеца Христова
  • Даринка Вълкова
  • Иво Джокин
  • Румяна Ангелова
  • Нели Христозова

Наградата “Обучител на годината”, връчвана от секция “Образование по математика и информатика”, получи Монка Коцева.

НСО 2018 – ПРОГРАМА

Националният семинар ще се проведе в сградата на Института по математика и информатика на БАН.

Съпътстващо събитие на семинара е уъркшопът по проекта Scientix на тема: Scientix в български контекст. Програмата на уъркшопа можете да видите тук.

30 ноември 2018 г. (петък)
13:30Регистрация и Добре дошли - зала 055 „Академик Стефан Додунеков“
13:45Поздравителни думи към участниците – акад. Дренски, проф. Тони Чехларова,
акад. Кендеров
14:00Акад. Митрофан Чобан – „Образованието по математика в Република Молдова“
14:30Евгения Сендова: „Събития, организирани в рамките на Scientix, през 2018 в България“
14:45Тони Чехларова „Виртуалният училищен кабинет по математика за предучилищното образование“
15:00Красимира Иванова – „Информатиката, логиката и приказният свят“
15:15Кафе-пауза


15:30Цеца Христова: „Роботика и STEM образование“
15:45Невена Колева: „Как да култивираме изследователски дух у състезателите по математика“
16:00Мария Браухле: „STEM Discovery Week – покана за откривателство заедно с децата“
16:15Неда Чехларова: Уъркшоп „Математическо домино“
17:00Край на първия работен ден
1 декември 2018 г. (събопа) - Заседателна зала, етаж 2
09:30Регистрация - Заседателна зала, етаж 2
10:00Мария Браухле: „Една анкета Какво е да си учен?“
10:15Кремлина Черкезова: „Компютърно моделиране в 3. клас“
10:30Албена Панталеева-Кондева: „Индивидуализиране и диференциране на обучението по математика в 4. клас чрез учене по станции“
10:45Цеца Христова: „Вдъхновяване на учениците да изучават STEM чрез ресурсите на проекта SCIENTIX и кампаниите на проекта STEM ALLIANCE“
11:00Светла Бойчева – „Как да преподаваме информатика и ИТ в изследователски стил
11:15Иван Петков: „Google формуляри и общуването по ИТ“
11:30Велислава Лозанова, Юлита Кирова, Михаела Кочева, Здравко Здравков, Калоян Игнатов и Красиян Вълков: „Математиката около нас”
11:45Стоян Стоянов, Йордан Стоянов: „Теория за алгебрично решаване на уравнения от n-та степен (n>2) с една променлива над всяко поле без понижаване степента на уравнението, което може да има един имагинерен множител“
12:00Даринка Вълкова: „Денят на шоколада“
12:15Обявяване на награда на секция ОМИ „Обучител на годината“ за 2018 г.
12:30Обяд с постер сесия и представяне на проекти:
13:30Румяна Ангелова: „Как се движи Луната?“
13:45Нели Христозова: „Приложение на стереометрията в живота“ - Математиката в архитектурата, Стереометрията в готварството, Стереометрията в живота около нас
14:00Георги Гачев: „Представяне на синусоидални величини чрез вектори и комплексни числа“
14:15Евгения Сендова, Цветелин Андреев, Николина Николова – уъркшоп „Компютърно моделиране на коледна тема чрез блоково програмиране“
15:00Тони Чехларова: уъркшоп „Откриване на закономерности чрез оцветяване“
15:45Закриване
Програмен комитет:
Проф. Тони Чехларова
Доц. Евгения Сендова
Доц. Ивайло Кортезов
Д-р Георги Гачев
Албена Василева
Организационен комитет:
Доц. Евгения Сендова
Проф. Тони Чехларова
Албена Василева
Монка Коцева
Елена Попова

 

Националният семинар по образование през 2018 г.

Следващото издание на Националния семинар по образование “Изследователският подход в математическото образование”  ще се проведе на 30 ноември – 1 декември 2018 г.

В рамките на Националния семинар съпътстващо събитие ще бъде уъркшоп на тема: Scientix в български контекст. Програмата ще бъде обявена допълнително.

Можете да участвате с доклад, постер или като наблюдател.

Срокът за регистрация за Националния семинар по образование е 15 ноември 2018 г.
Регистрацията можете да направите онлайн чрез Регистрационната форма за Националния семинар по образование.

Пет представяния на учители ще бъдат отличени с награда.

До 27 ноември 2018 г. трябва да изпратите постера или презентацията си (чрез регистрационната форма или на albena@math.bas.bg).

Таксата за правоучастие е 60 лева и трябва да бъде заплатена до 26 ноември 2018 г. чрез банков превод по сметката на ИМИ – БАН:

ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, КОРПОРАТИВЕН ФИЛИАЛ СОФИЯ РАКОВСКИ
1026 СОФИЯ, УЛ. “Г. С. РАКОВСКИ” 140
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG32 UNCR 7630 3100 1173 36
Основание: Партида НСО, <име, фамилия на участника>

Ако желаете фактура, в платежното нареждане като наредител трябва да фигурира юридическото или физическото лице, получател на фактурата. Данни за фактура изпращайте на адрес vesitodo@abv.bg

Програмен комитет:
Проф. Тони Чехларова
Доц. Евгения Сендова
Доц. Ивайло Кортезов
Д-р Георги Гачев
Албена Василева
Организационен комитет:
Доц. Евгения Сендова
Проф. Тони Чехларова
Албена Василева
Монка Коцева
Елена Попова
Национален семинар по образование © 2023