Ученическият институт по математика и информатика (УчИМИ) за деветнадесети пореден път организира Лятна изследователска школа по математика и информатика (ЛИШ’19). Домакин на школата от 28 юли до 17 август 2019 г. е Американският университет в България, Благоевград.

В програмата на школата участват 34 ученици с изявени интереси в областта на математиката, информатиката и информационните технологии. За четвърта година школата има международно участие и официалният език, на който тя се води, е английски. Участници от целия свят сдружават българските и международните академични общности и учениците се възпитават в международния характер на научноизследователската работа. Всяка година новозеландското Royal Society of New Zealand праща на школата 2-ма новозеландски представители. През последните 4 години през ЛИШ са преминали представители от всички континенти, с чиито научни общества България има трайни връзки.

Тази година международните участници са шестима и ще пристигнат от Испания, Италия, Канада, Катар, Нова Зеландия.

Разнообразната научна програма на ЛИШ’19 включва лекции от водещи специалисти в областта на математиката, информатиката и информационните технологии. Всеки ученик работи самостоятелно или в съавторство върху индивидуален проект по конкретна тема с помощта на ментор. По този начин младите таланти се запознават с постулатите на науката и получават възможност да създават иновации с високо обществено приложение. Освен това участниците имат шанс да изградят силни професионални и академични връзки. Ученическите разработки се представят на семинара в последните дни на школата. Голяма част от тях продължават развитието си след школата и всяка година възпитаници на ЛИШ представят работите си на национално и международно ниво. Част от тях са лауреати на някои от най-престижните европейски и световни научни панаири, като Европейското състезание за млади учени (EUCYS), Международния панаир по наука и технологии (Intel ISEF), Expo Sciences и други. Не са изключение и научни публикации по теми, разработвани на ЛИШ.

Програмата на школата ще бъде разнообразена със социални дейности за учениците: спортни занимания и турнири, еднодневна екскурзия, вечери на културите, талантите, киновечери и др.

ЛИШ’19

По традиция в рамките на лятната школа на УчИМИ, в последната седмица, се организира семинар за учители по математика, информатика и ИТ, който тази година ще се проведе с помощта на Министерството на образованието и науката чрез финансиране по програмата „Образование с наука“. Учителите ще имат възможност да изслушат докладите на своите възпитаници и да дискутират по проблемите на изследователския подход в образованието, проектното обучение, работата с изявени ученици. През последните години за тях се организират и курсове за повишаване на квалификацията с присъждане на кредит.

В последните дни на школата, както всяка година, ще се представят двамата български участници в Research Science Institute (RSI) – престижна шестседмична международна лятна школа, която се провежда в MIT и в която участват 80 ученици – 50 от САЩ (по един от всеки щат) и 30 чуждестранни ученици, като двама от тях са от България. Ученическият институт извършва селекцията за RSI въз основа на представянето на учениците в мероприятията на УчИМИ, след провеждане на специално интервю. Димитър Чакъров от МГ „Акад. Кирил Попов“ в Пловдив и Антоан Георгиев от ПМПГ „Св. Климент Охридски“ в Монтана ще пристигнат малко след края на школата в Бостън, за да разкажат в една пространна лекция за изследователските проблеми, върху които са работили, и за преживяванията си по време на RSI’19.

Школата се финансира основно от Фондация „Америка за България“ и от основателите и партньорите на УчИМИ – Съюза на математиците в България, Фондация „Еврика“, Международна фондация „Св. св. Кирил и Методий“, Института по математика и информатика към БАН, Американска фондация за България.

Школата е частично финансирана по програма „Образование с наука“ на Министерство на образованието и науката и Българската академия на науките. Благодарение на тази програма се финансират учители от цялата страна за участие в семинара на ЛИШ, студенти, които биват обучавани за млади ментори и лектори, както и участници, изявяващи интерес в сферата на физиката и инженерните науки. Тази инициатива е първата от серия дейности за подкрепа на проектното и изследователското обучение, които УчИМИ развива от самото си създаване.

За провеждането на ЛИШ тази година помощ оказва и софтуерната компания „Мусала Софт“, която изпрати свой представител като ментор и лектор и осигури подаръци за участниците.

Откриването на семинара за учители в рамките на Деветнадесетата лятна изследователска школа по математика и информатика на УчИМИ ще се състои на 13 август 2019 г. (вторник) часа в Академичен център „Балкански“, кампус на АУБГ, ул. „Свобода Бъчварова” 12, Благоевград.

За контакти: Албена Василева, координатор, hssimi2001@gmail.com, 0888674599