Публиката на вчерашното представяне на 10-те представителни разработки, излъчени сред проектите на 82-та участници в шестседмичната лятна изследователска школа RSI, организирана съвместно от Center of Excellence in Education и MIT, усети сериозно българско присъствие – Димитър Чакъров като участник, Румен Данговски и Алекс Атанасов като ментори.

Рано тази сутрин нашият тютор в RSI Жени Сендова сподели и голямата новина – Димитър Чакъров е класиран в топ 5 за представянето си – за първи път в историята на наше участие в RSI!
В топ 5 е класиран и ученикът на Румен Данговски, който пък за първи път се изявява като ментор в школата.

Димитър и Антоан се завръщат в България на 4 август и малко след това ще се присъединят към участниците в международната Лятна изследователска школа в Благоевград на УчИМИ, където на 16 август ще разкажат за престоя и работата си в MIT.

Участието на българските ученици в RSI Димитър Чакъров, МГ „Акад. Кирил Попов“ в Пловдив, и Антоан Георгиев, ПМПГ „Св. Климент Охридски“ в Монтана, се осъществи благодарение на Фондация „Америка за България“. Селекцията на участниците ни се извършва от УчИМИ.

Димитър и Антоан по време на интервюто за определяне на българските участници в RSI’19