Национален семинар по математическо образованиe

Изследователският подход в математическото образование

НСО 2022 – ПРОГРАМА

Националният семинар през 2022 г. ще се проведе хибридно – в Зала 055 “Акад. Стефан Додунеков” в Института по математика и информатика на БАН, ул. “Акад. Георги Бончев”, блок 8, София.

Връзката за Zoom ще бъде изпратена на регистрираните участници.

ПРОГРАМА

25 ноември 2022 г. (петък)
13:30Регистрация
13:50Откриване

проф. Петър Бойваленков – директор на ИМИ – БАН

чл.-кор. Николай Николов – председател на СМБ

Евгения Сендова, Спомен за акад. Додунеков
14:00проф. Найден Шиваров, директор на Националния STEM център - доклад по покана: STEM центрове и иновации в образованието
14:45Мария Браухле: STEM School Label или как да създадем успешна STEM стратегия
15:00Елисавета Стефанова: Математици ли сме... според древните гърци...
15:15Неда Чехларова, Койя Чехларова: Стъклен инициал
15:30Кафе-пауза с ПОСТЕР СЕСИЯ:

Диана Василева-Йошева: Ще го изработим, а после ще го изследваме

инж. Петър Петров, Диана Василева: Анализираме, изработваме, анализираме
16:00Daniela Leone: Learning math with robots
16:15Георги Цочев, Теодор Ъков: Храм лайт
16:30Динко Цвятков, Кристиян Михайлов: 3D моделиране на букви от глаголицата
16:30Петър Кендеров, Тони Чехларова, Георги Гачев: Подготовка за онлайн състезание VIVA Математика с компютър

16:45Тони Чехларова: 3D писалка в обучението

17:00Край на първия работен ден
26 ноември 2022 г. (събота)
10:00Евгения Сендова: Микросветове за насърчаване на математическото мислене на децата в началния курс
10:30Цветелин Андреев, Евгения Сендова: Математика и компютърно моделиране в изследователски стил чрез блоково програмиране
10:45Иван Петров, Владислав Лозанов: Конструкционизъм в българско училище: (идеен) проект за 6. клас
11:00Иван Петков: Да създадем произведение на изкуство в Scratch
11:15Светлана Василева: Система от задачи към темата „Проектиране и изпълнение на заявки“ в модул „Релационни бази от данни“
11:30Румяна Ангелова: Надстройване на иновацията в ПГИМ - Пазарджик
11:45Младен Вълков: СтруниМа - комбинаторни задачи в триизмерни дъски
12:00Георги Гачев: Дискретни модели в обучението по компютърни мрежи
12:15Тони Чехларова, Евгения Сендова: Българската следа в Scientix през 2022 г.

12:45Закриване
Програмен комитет:
Проф. Тони Чехларова
Доц. Евгения Сендова
Доц. Ивайло Кортезов
Д-р Георги Гачев
Албена Василева

Организационен комитет:
Доц. Евгения Сендова
Проф. Тони Чехларова
Албена Василева
Монка Коцева
Мария Браухле
Румяна Ангелова
Наталия Нешева

 

Национален семинар по образование © 2023