Национален семинар по математическо образованиe

Изследователският подход в математическото образование

Програма 2009 г.

22-23.12.2009 г., зала 164

22 декември 2009 г.
9:15-9:30Откриване
9:30-9:50Хари Алексиев
Отвъд определенията: задачи
9:50-10:10Ирина Шаркова
Чертежите: как и защо помагат?
10:10-10:30Сава Гроздев, Веселин Ненков
Върху един клас криви от втора степен
10:30-10:50Светлозар Дойчев
Две дидактически стълби от задачи от системата за издирване на таланти „Ум+"
10:50-11:00Почивка
11:00-11:20Катя Чалъкова
Активно е-обучение
11:20-11:40Ангел Гушев
Интерактивна нагледност при изучаване на теоремите на Менелай и Чева
11:40-12:00Цеца Байчева
Използване на информационни технологии при изучаване на квадратна функция и квадратни неравенства
12:00-12:20Невена Събева-Колева, Йордан Табов
Блуждаене по целочислени мрежови модели за ученици
12:20-12:40Ивайло Старибратов
Използване на новите технологии в обучението
12:40-12:50Почивка
12:50-13:35Дискусия „Подготовката на докторанти - състояние и перспективи"
Водещ: Сава Гроздев
14:30-15:00Нели Димитрова, Евгения Сендова
Проектът Math2Earth или... как да приземим математиката
Проектът InnoMathEd - иновации в математическото образование
15:00-15:20Евгения Сендова, Десислава Димкова
Новото и „добре забравеното старо" в математическото образование
15:20-15:40Тони Чехларова
Виртуални среди за обучението по математика в 5. и 6. клас
15:40-16:00Бойко Банчев
Сравнителен анализ на ГДС
16:00-16:15Почивка
16:15-17:30Разработки на учители
23 декември 2009 г.
9:30-10:00Иван Тонов
Как се лови риба в морето на математиката?
10:00-10:20Павел Бойчев
Виртуални модели за рисуване на математически криви
10:20-10:50Борислав Лазаров
Идеята за фазово пространство в задачи
10:50-11:10Асен Велчев, Филип Петров
Един подход към задачите за дискретна оптимизация
11:10-11:30Катя Дишлиева
Преходът училище - университет
11:30-11:40Почивка
11:40-12:00Борислав Лазаров, Албена Василева
Вербално и формално задаване на тестови задачи
12:00-12:20Климент Василев
Един начин за преговор на формулите по тригонометрия в средното училище
12:20-12:40Йорданка Горчева
Преподаване на свойствата на аритметичните операции
12:40-13:00Боряна Кадмонова
Работа с таланти: проекти на Фондация „Еврика"
13:00-14:00Обедна почивка
14:00-14:45Дискусия „ИКТ в обучението по математика - дали, защо, кога и как?"
Водеща: Елиза Стефанова

14:45-15:00Почивка
15:00-15:30Чавдар Лозанов
Проектът TEMIT за обучение на учители - иновативни изследвания по математика и информационни технологии
15:30-16:00Снежина Станчева
Ролята на неправителствените организации за откриване и развитие на талантливи деца
16:00-16:15Георги Ганчев
Проектите в УчИМИ: погледът на един рецензент
16:15-17:00Евгения Сендова и ученици
RSI 2009 - школа не само за живот
Национален семинар по образование © 2023