Национален семинар по математическо образованиe

Изследователският подход в математическото образование

Връчени награди по време на Националния семинар

По време на Националния семинар по математическо образование, проведен на 30 ноември – 1 декември 2018 г., бяха отличени представянията на следните учители:

  • Цеца Христова
  • Даринка Вълкова
  • Иво Джокин
  • Румяна Ангелова
  • Нели Христозова

Наградата “Обучител на годината”, връчвана от секция “Образование по математика и информатика”, получи Монка Коцева.

Национален семинар по образование © 2023