Национален семинар по математическо образованиe

Изследователският подход в математическото образование

Националният семинар по математическо образование през 2023 г.

Следващото издание на Националния семинар по образование “Изследователският подход в математическото образование”  ще се проведе присъствено на 17 – 18 декември 2023 г.

Можете да участвате с доклад, постер или като наблюдател.

Ще има сесия за представяне на STEM центрове, иновативни училища и работа по проекти.

Срокът за регистрация за Националния семинар по образование е 4 декември 2023 г.
Регистрацията можете да направите онлайн чрез Регистрационната форма за Националния семинар по образование.

До 4 декември 2023 г. можете да изпратите постера или презентацията си (чрез регистрационната форма или на albena@math.bas.bg).

Таксата за правоучастие е 60 лева и трябва да бъде заплатена до 4 декември 2023 г. чрез банков превод по сметката на ИМИ – БАН:

ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, КОРПОРАТИВЕН ФИЛИАЛ СОФИЯ РАКОВСКИ
1026 СОФИЯ, УЛ. “Г. С. РАКОВСКИ” 140
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG32 UNCR 7630 3100 1173 36
Основание: Партида НСО, <име, фамилия на участника>

Ако желаете фактура, в платежното нареждане като наредител трябва да фигурира юридическото или физическото лице, получател на фактурата. Данни за фактура изпращайте на адрес vesitodo@abv.bg

Програмен комитет:
Проф. Тони Чехларова
Доц. Евгения Сендова
Доц. Ивайло Кортезов
Д-р Георги Гачев
Албена Василева

Организационен комитет:
Доц. Евгения Сендова
Проф. Тони Чехларова
Албена Василева
Монка Коцева
Мария Браухле
Румяна Ангелова
Наталия Нешева

Национален семинар по образование © 2023