Национален семинар по математическо образованиe

Изследователският подход в математическото образование

НСО 2023 – ПРОГРАМА

Националният семинар ще се проведе в сградата на Института по математика и информатика на БАН.

Програма (PDF)

17 декември 2023 г. (неделя)
09:30Регистрация
09:50Откриване
10:00Доклад по покана
проф. Радослав Йошинов:
Как ИКТ секторът помага за справяне с изменението на климата
10:30Стелиана Кокинова, Васил Ангелушев, Елиза Илиева, Ива Василева, Мария Гърнева:
Домашно по математика – Урааа!
10:45Елисавета Стефанова, Христина Маринова и децата от 5в клас на ЧСУ "Българско школо":
Математика, физика и физическо в годината на Паскал
11:00Кремлина Черкезова:
Извънкласни дейности, програмиране със Scratch в 3 и 4 клас
11:15Иван Петков:
Да пресъздадем традициите с код
11:30Динко Цвятков:
#ЗеленизаеднораSTEM
11:45Васил Казаков:
Математическите познания и старобългарската култура VII – X век
12:00Румяна Ангелова:
Някои функционалности на Дигиталната раница
12:15Мария Браухле:
Да учим с IA или да научим AI
12:30Обяд и обща снимка
13:30Неда Чехларова, Койя Чехларова:
Следите остават
13:45Младен Вълков:
Синхронно дистанционно обучение с интерактивна дъска за писане в СтруниМа
14:00Георги Гачев:
STEM в рамките на системите за домашна автоматизация
14:15Евгения Сендова:
Изследователският подход на ученическа възраст и ролята на преподавателите в рамките на УчИМИ, УчИ-БАН и RSI
14:30Тони Чехларова:
10 години Виртуален училищен кабинет по математика
14:45Цветелин Андреев:
Работилница „Музика и блоково програмиране – тема с вариации"
15:15Албена Василева:
Музей „Математиката и информатиката в България“ (с разглеждане на експозицията на музея)
16:00Закриване

Програмен комитет:
Проф. Тони Чехларова
Доц. Евгения Сендова
Доц. Ивайло Кортезов
Д-р Георги Гачев
Албена Василева

 

Организационен комитет:
Доц. Евгения Сендова
Проф. Тони Чехларова
Албена Василева
Монка Коцева
Мария Браухле
Румяна Ангелова
Наталия Нешева

 

Национален семинар по образование © 2023