Национален семинар по математическо образованиe

Изследователският подход в математическото образование

НСО 2021 – ПРОГРАМА

Националният семинар ще се проведе онлайн.

26 ноември 2021 г. (петък)
13:30Регистрация
13:45Откриване
14:00Евгения Ковачева - доклад по покана: Разговори у дома
14:45Мария Браухле, Ясена Христова: Scientix и STEM Discovery Campaign 2021 в 125 СУ „Боян Пенев“
15:00Георги Гачев: Създаване на изследователски модел за работа с реални данни и обединяване на електронни ресурси – демонстрация при обучение на учители
15:15Светлана Василева-Бояджиева: Имитационно моделиране в училище. Възможно ли е?
15:30Евгения Сендова, Тони Чехларова: Математика с билярд – проект SmartPool
15:45Петър Кендеров, Тони Чехларова, Георги Гачев: Подготовка за състезание по математика с компютър
16:00Петър Кендеров, Тони Чехларова, Младен Вълков: Примери за тримерни модели за обучението по математика

16:15Тони Чехларова, Красимира Иванова, Евгения Сендова: Scientix 4 – дейности в България

16:30Край на първия работен ден
27 ноември 2021 г. (събота)
10:00Евгения Сендова – доклад по покана: „20 things to do with a computer“ – преди 50 години и днес
10:45Румяна Ангелова: Относно един проект
11:00Adriana Laze: How to foster creativity, critical thinking and problem solving of our students with a simple infrastructure
11:15Младен Вълков: Игрова школа в СтруниМа
11:30Тони Чехларова: Квалификационен курс „Технологии за STEAM образование“


11:45Мария Браухле: Курсови проекти на учители, участвали в квалификационен курс „Технологии за STEAM образование“


12:00Динко Цвятков: Заигравки с функции
12:15Цветелин Андреев: Изследователска математика с моделиране и програмиране - класика и съвременност
12:30Надежда Никова: Иновативна платформа за провеждане на он-лайн изпити и състезания
12:45Тони Чехларова: Изложба: Антипризми (дидактически материали)

13:00Закриване
Програмен комитет:
Проф. Тони Чехларова
Доц. Евгения Сендова
Доц. Ивайло Кортезов
Д-р Георги Гачев
Албена Василева

Организационен комитет:
Доц. Евгения Сендова
Проф. Тони Чехларова
Албена Василева
Монка Коцева
Мария Браухле
Румяна Ангелова
Младен Вълков

 

Национален семинар по образование © 2023