Discover the world of mathematics and science
Mascil Logo
mathematics and science for life
Задача на месец март 2016

Март: Яйца от кокошки


Задача на месеца

Весела Коледа и щастлива Нова Година от Ели Стефанова и 6. клас на 73. СУ "Владислав Граматик"

Автор: Васил Везенков от 7.клас


Пълните интервюта на доц. Евгения Сендова с Елисавета Стефанова и Стелиана Кокинова


Фрагменти от интервю с Елисавета Стефанова и Стелиана Кокинова - две учителки, разпространяващи изследователския подход


Дори Архимед да те е изпреварил – едно завладяващо математическо шоу в Нощта на учените

Фоторепортаж от Жен-И-Сен


Честит 24. май!

Поздравления от петокласниците на Елисавета Стефанова. Вградената в сърцето картинка е на София Сергиева от 5б клас на 73 СОУ "Владислав Граматик", наградена от конкурса за компютърна рисунка Хасково - 2016.


Поздрав от децата от клуб "Нестандартна математика" при ЦНКИ, Стара Загора

Ние, децата от клуб "Нестандартна математика" при ЦНКИ, Стара Загора, ви поздравяваме за празника на народната просвета!

Нашият ръководител г-жа Нели Христозова ни показва защо трябва да учим математика и къде в обикновения живот ни трябват нашите знания. В момента изработваме брошки от геометрични фигури от алуминиево фолио. Много е интересно!

Желаем на всички вас, работещите по проекта МАСКИЛ, много нови творчески успехи!Виртуална среща за обсъждане на задачата на месец януари

На 22.04.2015 г., сряда, от 10:00 до 11:00 ч. (българско време) норвежкият екип на проекта ще организира виртуална среща за обсъждане на задачата на месец януари "Броене на хора".

От норвежка страна ще участва един учител с 6 ученици на възраст 11-12 години, които очакват срещата с нетърпение. Освен това ще участва един гръцки учител със своите ученици. Норвежките организатори отправят покана към други учители, които вече са изпробвали задачата, да се присъединят към срещата. В момента се обсъждат участията и на други държави.

Срещата ще протече по следния план: един (или повече) класове от едно училище във всяка страна работи по задачата "Броене на хора" (задача на месец януари) преди виртуалната среща. След това един (или двама) учители, заедно с малка група ученици (до 5-6) участват в мини-конференцията. Възможно е да участват и повече ученици, но те ще бъдат "публика". Мини-конференцията ще протече под формата на видео среща, която ще бъде организирана от норвежкия екип. Срещата ще продължи около 1 час по следния план:
1. Всяка група представя своето решение и начин на работа (5-10 минути на училище);
2. Групите си задават (предварително подготвени) въпроси (до 15 минути общо);
3. Групите обсъждат връзката между тази задача и "нормалния" начин на работа в училие (до 15 минути общо).

Ако имате желание да участвате, пишете на albena@math.bas.bg най-късно до 20.04.2015 г., понеделник, 12:00 ч.Does Raykov’s point coincide with some of the well known mathematical points - a visit to the Woodworking Professional School in Teteven, Bulgaria

A report by Evgenia Sendova on the visit of the Bulgarian mascil team to the Woodworking Professional School “Sava Mladenov” in Teteven."Българското образование трябва да стимулира критичната мисъл"

Интервю на акад. Петър Кендеров в сп. "Тема", бр. 18 (647), година ХІІ Бюлетина на mascil.Бюлетин на mascil

Излезе новият брой на Бюлетина на mascil, който съдържа информация за работата на нашия екип.За проекта

Проект № 320693
Акроним: Mascil
Начална дата: 01/01/2013
Продължителност: 48 месеца
Координатор: проф. д-р Катя Маас, Университет по образование - Фрайбург

International report on implementation strategies
Проектът MaSciL през погледа на журналиста от в-к "Учителско дело" Светла Струмина и нейно интервю с акад. Петър Кендеров - в-к "Учителско дело", бр. 2/20.01.2014PISA: Да се подготвяш за тестове не е достатъчно

Резултатите за постиженията на учениците по математика от изследването PISA (Програма за международно оценяване на учениците) не са изненадващи. Те още веднъж показват, че обучението, чиито резултати се оценяват със стандартизирани тестове, не води до разбиране какво е необходимо за подобряване на училищното образование. Затова общо седемнадесет университети и институти, които от началото на тази година си партнират по европейския проект MASCIL (Mathematics And SCIеnce for Life)...Още ...Европейският проект MaSciL

Проектът mascil (mathematics and science for life), в който участват 18 партньори от 13 държави, се финансира от Европейската комисия. Целта на партньорите е да насърчават широко използване на изследователския подход в образованието по математика и природни науки в основните и средните училища, достигайки пряко до повече от 65 000 учители, а непряко - до 800 000 учители  Още ...Какво е изследователски подход в образованието

от Vincent Jonker

Изследователският подход е образователен метод, разработен по време на движението за обучение чрез открития през 60-те години. Той се появява в отговор на възприеманите като неуспешни по-традиционни форми на обучение, при които учениците трябва просто да запомнят фактологически учебния материал.

Изследователският подход е форма на активно учене, при която напредъкът се оценява по това доколко ученикът развива експерименталните и аналитичните си умения, а не по това колко знания притежава. Още ...Изследователска дейност

mascil е изследователски проект, осигуряващ един посреднически модел за широко разпространение и внедряване на изследователския подход в образованието. Въпросът, на който трябва да отговори изследването, е: как работят различните стратегии за разпространение в различните контексти? Още ...
Сайт
Оригинален сайт mascil

Сайт
ИНСТРУМЕНТАРИУМ за професионално развитие на учители


Бюлетин на mascil

Ресурси
Нови ресурси