Национален семинар по математическо образованиe

Изследователският подход в математическото образование

Програма 2013 г.

17.12.2013 г., зала 055 “Акад. Ст. Додунеков”

9:00 – 9:30акад. Бл. Сендов
9:30 – 9:45Джурджица Такачи
Mathematical modeling of psychological effects
9:45 – 10:00Sona Ceretkova
B-day
10:00 – 10:15Евгения Ковачева
Електронното обучение в обществото на знание
10:15 – 10:30Иван Держански
Самостоятелната изследователска работа в подготовката на националния отбор по лингвистика
10:30 – 10:45Стелиана Кокинова
Експерименти по математика - защо не!
10:45 – 11:00Митко Кунчев
Лабораторно упражнение – А4
11:00 – 11:10Кафе пауза
11:10 – 11:30акад. Петър Кендеров, Евгения Сендова, Тони Чехларова
Проект MaSciL
11:30 – 11:45Кремлина Черкезова
Математиката и информатиката в творчеството на учениците - Графичен дизайн
11:45 – 12:00Катя Дишлиева
Математиката - бариерна дисциплина в техническите университети
12:00 – 12:15Цветан Павлов
Няколко идеи за решаване на задачи по лингвистика
12:15 – 12:30Йорданка Горчева
Изследователски подход в часовете по математика и ИТ посредством работа върху финансови задачи
12:30 – 12:45Радослав Йошинов, М. Коцева, Мл. Георгиев
Проект "Inspiring Science Education"
12:45 – 13:00Снежина Станчева и екип
Математиката като екзотично приключение – Интегративният подход в летни математически школи с ученици 2-4 клас
13:00 – 13:30Обедна почивка
13:30 – 14:00Постер сесия:
Недялка Христозова; Кaтерина Марчева и Любима Делиова: Да учим математика заедно; Даниела Петрова: Параболата около нас; Георги Гачев Таблети със среда за визуално програмиране; Нели Стоянова; Динко Цвятков: Математическите игри в часовете по математика; Младен Вълков: Изследвания с динамични конструкции на олимпийски задачи; Мария Браухле Дигитални учебни материали - създаване и примери; Даниела Кунчева: Красиви рисунки или математика?; Красимира Георгиева: Музика и физика; Боряна Куюмджиева: Еврика, що е то?; Светлана Горанова и Галя Пенчева; Руска Илиева Цели изрази - 5 задачи по формата на PISA
14:00 – 14:15Павел Бойчев
МЕХО - Образователен софтуер за виртуални механизми
14:15 – 14:30Румяна Ангелова
Арбелосът - диалог на математиката с изкуството
14:30 – 14:45Елисавета Стефанова
Еднаквости Литература Архитектура или ЕЛА с нас!
14:45 – 15:00Константин Делчев
Перспективи за организиране на училищен научен панаир
15:00 – 15:15Slagjana Jakimovik
The elementary mathematics curriculum as a platform for provision of learning opportunities
15:15 – 15:30П. Бойчев, Ел. Стефанова, Н. Николова, Кр. Стефанов
Виртуалната класна стая като инструмент за доказване на хипотези
15:30 – 16:00Евгения Сендова, Тони Чехларова, Елена Николова
Проект Scientix2
16:00 – 17:00Кръгла маса: Валентина Арабаджиева, Дора Дулчева, Иванка Тодорова, Даринка Гълъбова, Митко Кунчев, Катерина Марчева, Зоя Петрова, Йорданка Димова
Национален семинар по образование © 2023