Национален семинар по математическо образованиe

Изследователският подход в математическото образование

НСО 2020 – ПРОГРАМА

Националният семинар ще се проведе онлайн.

27 ноември 2020 г. (петък)

13:50Откриване
Акад. Веселин Дренски, директор на ИМИ - БАН
Чл.-кор. Николай Николов, председател на УС на СМБ
Мариян Ранков, ръководител "Развитие на участници", "Заедно в час"
14:00Радослав Йошинов, Георги Цочев: Критична инфраструктура и киберхигиена (доклад по покана)
14:45 Цеца Христова: Използване на изследователски подходи чрез реални и виртуални лаборатории за изучаване на STEM в проекта Scientix
15:00Мария Браухле: Динамични предизвикателства
15:15Кафе-пауза
15:30Неда Чехларова, Койя Чехларова: На 360 градуса
15:45Младен Вълков: Дигитален аплет с покритие на дъска с L-тримино
16:00Георги Гачев: Приложимост и точност на диагностичните тестове и няколко задачи, свързани с тях

СЪВМЕСТНА ПРОГРАМА С ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ

16:4017:00


17:10
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТИ

Национална програма „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността“ (ИКТвНОС)
• Тони Чехларова: Създаване на общодостъпни ресурси на тема „Златно сечение“
• Петър Кендеров: Отворени онлайн образователни курсове за свободно ползване

Евгения Стоименова: Избрани теми от първия вариант на модул „Събиране на данни“ на проект ENSITE

Тони Чехларова, Красимира Иванова, Евгения Сендова, Петър Кендеров:
Scientix 4 – ресурси и събития в подкрепа на онлайн обучението


17:30Петър Кендеров, Тони Чехларова: Уъркшоп – Подготовка за онлайн състезание „VIVA Математика с компютър“


18:30Край на първия работен ден
28 ноември 2020 г. (събота)
10:00

10:45
СЪВМЕСТНА ПРОГРАМА С ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ

Иво Джокин: Математика сред звездите (доклад по покана)

Албена Василева, Константин Делчев, Евгения Сендова: 20 години УчИМИ – от ученици към млади учени и ментори

11:00Кафе-пауза
11:15Мариела Станчева: Gamification в образованието по математика
11:30Милена Ленева, Владимир Цветков: Как се създава STEAM-ейство
11:45Динко Цвятков: Шарена математика
12:00Кремлина Черкезова: Първи стъпки в програмирането с 3 и 4 клас
12:15Светлана Василева: Системите за дистанционно обучение и преподаването на информатика
12:30Румяна Ангелова: По някои проблеми на онлайн обучението по математика
13:00Награждаване на отличените учители
Програмен комитет:
Проф. Тони Чехларова
Доц. Евгения Сендова
Доц. Ивайло Кортезов
Д-р Георги Гачев
Албена Василева

Организационен комитет:
Доц. Евгения Сендова
Проф. Тони Чехларова
Албена Василева
Монка Коцева
Мария Браухле
Румяна Ангелова
Младен Вълков

 

Национален семинар по образование © 2022