Някои публикации | Проекти | Лекции | Теми за (само)подготовка за състезания | Журналистически опити

 


Някои публикации
 

Математика за напреднали, сборник за 4. - 7. клас (pdf)

Ориентирано лице (pdf)

Толкова много квадрати (pdf)

С мрежа на лов за инварианти (pdf)

Примерни тестове за кандидатстване след 7. клас (pdf & pdf)

Following a sangaku (pdf)

Избрани задачи от Турнира на градовете (pdf)


Проекти

Математиката - забавна и интересна, онлайн курс на VIVA Cognita (web site)

Школа Математика за напреднали за 4. - 8. клас (web site)

Електронен курс по математика ЗП за 9. клас (web site)

Задочна школа по математика, 4. –7. клас (web site)

Българското участие в Международния математически Турнир на градовете (web site)


Лекции

От окръжност до елипса и обратно (site), използва се GeoGebra


Теми за (само)подготовка за математически състезания

Редички (2. - 3. клас) pdf & pdf

Текстови задачи (3. - 4. клас) pdf

Пропорции (4. - 7. клас) pdf

Броене (4. - 7. клас) ( pdf & pdf)

Принцип на Дирихле (4. - 7. клас) pdf

Лица на геометрични фигури (5. - 7. клас) pdf

Турнири (5. - 7. клас) pdf

Игри и стратегии (5. - 7. клас) pdf

На шахматна дъска (7.+) pdf

Няколко "лесни" задачи (7.+) pdf

Графи (8.+) pdf

Игри и стратегии (8.+) pdf

Инварианти и полуинварианти (8.+) pdf

Математическа индукция (8.+) pdf

Принцип на крайния елемент (8.+) pdf

Една задача за разрязване (9.+) pdf


Журналистически опити

Училище vs таланти

Уникални или всестранно развити

Две думи

Уважаваните вългарски учители

High Hopes

Образователно престъпление

Въпросите на дъщеря ми

Наклонената кула на PISA

За момичетата и математиката

Ранени от светла стрела