Институт по математика и информатика - БАН


МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР НА ГРАДОВЕТЕ

Регламент и философия

Турнир городов
 
Вижте задачите, решенията и резултатите от Есенния тур на 32. Турнир на градовете!
Тренировъчен
вариант
7. - 9. клас
Тренировъчен
вариант
10. - 12. клас
Основен
вариант
7. - 9. клас
Основен
вариант
10. - 12. клас
Класиране
32. Турнир
Есенен тур
Условия
Решения
Условия
Решения
Условия
Решения
Условия
Решения
7. - 9. клас
10. - 12. клас
31. Турнир
Пролетен тур
Условия
Решения
Условия
Решения
Условия
Решения
Условия
Решения
7. - 9. клас
10. - 12. клас
31. Турнир
Есенен тур
Условия
Решения
Условия
Решения
Условия
Решения
Условия
Решения
7. - 9. клас
10. - 12. клас
30. Турнир
Пролетен тур
Условия
Решения
Условия
Решения
Условия
Решения
Условия
Решения
7. - 9. клас
10. - 12. клас
30. Турнир
Есенен тур
Условия
Решения
Условия
Решения
Условия
Решения
Условия
Решения
29. Турнир
Пролетен тур
Условия
Решения
Условия
Решения
Условия
Решения
Условия
Решения
7. - 9. клас
10. - 12. клас
29. Турнир
Есенен тур
Условия
Решения
Условия
Решения
Условия
Решения
Условия
Решения
28. Турнир
Пролетен тур
Условия
Решения
Условия
Решения
Условия
Решения
Условия
Решения
7. - 9. клас
10. - 12. клас
28. Турнир
Есенен тур
Условия
Решения
Условия
Решения
Условия
Решения
Условия
Решения
27. Турнир
Пролетен тур
Условия
Решения
Условия
Решения
Условия
Решения
Условия
Решения
7. - 9. клас
10. - 12. клас
27. Турнир
Есенен тур
Условия
Решения
Условия
Решения
Условия
Решения
Условия
Решения
26. Турнир
Пролетен тур
Решения Решения Решения Решения 7. - 9. клас
10. - 12. клас
26. Турнир
Есенен тур
Решения Решения Решения Решения

За връзка с организационния комитет: newena@math.bas.bg