Национален семинар по математическо образованиe

Изследователският подход в математическото образование

НСО 2019 – ПРОГРАМА

Националният семинар ще се проведе в сградата на Института по математика и информатика на БАН.

29 ноември 2019 г. (петък)

12:00Регистрация - зала 055 „Академик Стефан Додунеков“
12:50Откриване
13:00Радослав Йошинов: Основи на дигитализацията в образованието
13:30 Цеца Христова: Въздействие на европейските проекти за усъвършенстване на изследователските подходи
13:45Румяна Ангелова: Да си направим холограма
14:00Златогор Минчев, Антоан Георгиев: Future Training Diverse Digitalization: VR Extended Perspectives & Challenges
14:30Кафе-пауза
15:00Постер сесия, демонстрации и представяне на проекти: зала 055 „Академик Стефан Додунеков“ и Академична класна стая

Национална програма „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността“ (ИКТвНОС)
- акад. Петър Кендеров: Тримерни модели за онагледяването на учебно съдържание
- акад. Петър Кендеров: Отворени онлайн образователни курсове за свободно ползване
- Тони Чехларова: Създаване на общодостъпни образователни ресурси

Програма "Образование с наука"
- Тони Чехларова: Изследователски подход в STEAM образованието
- Албена Василева: Ученически институт по математика и информатика

Евгения Стоименова, Евгения Сендова, Тони Чехларова, Константин Делчев, Петър Кендеров: Environmental Socio-Scientific Issues in Initial Teacher Education (Нов проект по Еразъм+)

Неда Чехларова: Добавена реалност в обучението по математика
Мария Браухле: Забавно изучаване на GeoGebra
Златогор Минчев, Антоан Георгиев
16:00Стоян Стоянов: Обща теория за алгебрично решение на уравнение от степен 4, с една променлива, над всяко поле, без понижаване степента на уравнението, което има повече от един имагинерен множител
16:15Минка Мишевска, Мария Христозова-Дочева: Ловец на сънища
16:30Кремлина Черкезова: Компютърно моделиране в 4. клас
16:45Георги Гачев: Помощник по алгебра
17:00Край на първия работен ден
30 ноември 2019 г. (събота)
10:00Анета Гацовска:
Изследователският подход в математическото образование в Македония – придобиват ли учениците квалитетни и постояни знания" (Research Approach in Mathematics Education in Macedonia – Do Students Gain Quality and Permanent Knowledge)
10:30Магданела Делинешева, Лилия Чаушева, Джеймс Йоловски:
Разработване на упражнения с добавена реалност на платформата Smart Classroom на Samsung Electronics България и използването им в STEM предмети
11:00Евгения Сендова:
За Стефан Додунеков с обич, тъга и оптимизъм
11:15Кафе-пауза
11:45Динко Цвятков:
Как почувствахме математиката – една година по-късно
12:00Таня Тонова, Участието на докторанти и магистри в актуални научни изследвания

Надежда Аплакова: Състезателната математика като инструмент за обучение

Ралица Стаменкова: Анализиране на процес, зададен с функция в Geogebra

Станислав Иванов: STEM обучение – от идеи до реализация
12:30Тони Чехларова, Радослав Йошинов, Монка Коцева, Иван Петков, Динко Цвятков:
Уебинар в час
13:00Награждаване на отличените учители

Програмен комитет:
Проф. Тони Чехларова
Доц. Евгения Сендова
Доц. Ивайло Кортезов
Д-р Георги Гачев
Албена Василева

 

Организационен комитет:
Доц. Евгения Сендова
Проф. Тони Чехларова
Албена Василева
Монка Коцева
Мария Браухле
Румяна Ангелова

 

Национален семинар по образование © 2023