• Главни редактори

 • Петко Ст. Петков (главен редактор), Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", България
 • Галина Богданова (главен редактор), Институт по математика и информатика при Българска академия на науките, България

 • Членове

 • Ирина Балина, Славянски университет, Кишинев, Молдова
 • Енхцецег Данзан, Изследователски институт на Монголския държавен университет за култура и изкуства, Монголия
 • Мая Димитрова, Институт по роботика "Свети Апостол и Евангелист Матей", България
 • Димитър Добревски, Национална художествена академия, България
 • Катя Янкова, Висш технически колеж, ОАЕ
 • Володимир Гамза, Николаевски национален университет "В. А. Сухомлински", гр. Николаев, Украйна
 • Татяна Колчугина, Пятигорски държавен университет, Пятигорск, Русия
 • Олга Колот, Черноморски държавен университет "Петър Могила", гр. Николаев, Украйна
 • Светослав Косев, Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", България
 • Николай Кравцов, Санкт Петербургски държавен университет по култура, Русия
 • Детелин Лучев, Институт по математика и информатика при Българска академия на науките, България
 • Соня Милева, Софийски университет "Св. Климент Охридски", България
 • Осман Мусаоглу, Тракийски Университет, Одрин, Турция
 • Десислава Панева-Маринова, Институт по математика и информатика при Българска академия на науките, България
 • Диана Радойнова, Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас, България
 • Наталия Рашкова, Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей при Българска академия на науките, България
 • Мирко Робов, Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките, България
 • Дмитрий Ритов, Санкт Петербургски държавен университет по култура, Русия
 • Бала Шаши, Национален институт по труда "В. В. Гири", Ноида, Индия
 • Елена Шатко, Беларуски държавен педагогически университет "Максим Танк", Минск, Беларус
 • Йордан Щерев, Национален Военен Университет "Васил Левски", Велико Търново, България
 • Судханшу Шукла, Индийски технологичен институт Дарвад, Индия
 • Килиян Стофел, Институт за управление на информацията, Университет в Невшател, Швейцария
 • Тодор Тодоров, Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", България
 • Лаури Тургеонис, Университет Лавал в град Квебек, Канада
 • Гулнар Юлдъбаева, Институт по история, език и литература, Федерален изследователски център в Уфа, Руска академия на науките, Уфа, Русия
 • Панкадж Кумар Дас, Департамент по математически науки, Университет Тезпур, Напаам, Индия

 • Технически редактори

 • Николай Ноев, Институт по математика и информатика при Българска академия на науките, България
 • Калина Сотирова-Вълкова, Институт по математика и информатика при Българска академия на науките, България
 • Мирена Тодорова-Екмекджи, Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей при Българска академия на науките, България
 • Паскал Пиперков (секретар), Институт по математика и информатика при Българска академия на науките, България