Списанието публикува статии с интердисциплинарна насоченост:

  • Дигитални хуманитарни науки
  • Етнология и фолклор
  • История и археология
  • Изкуствознание
  • Компютърни науки
  • Цифрови технологии
  • Образование
  • Богословие

Новини

KIN 2023

Деветата научна конференция с международно участие "Културно-историческо наследство: съхранение, представяне, дигитализация", 19-22 Април, 2023, Велико Търново, България

DIPP 2023

Тринадесетата международна конференция "Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство", 7-10 Септември, 2023, Бургас, България

STEMEDU 2023

Петата научна конференция "Иновативно STEM образование", 3-6 Април 2023, Велико Търново, България