Списанието публикува статии с интердисциплинарна насоченост:

  • Дигитални хуманитарни науки
  • Етнология и фолклор
  • История и археология
  • Изкуствознание
  • Компютърни науки
  • Цифрови технологии
  • Образование
  • Богословие

Новини

KIN 2022

Осмата научна конференция с международно участие "Културно-историческо наследство: съхранение, представяне, дигитализация", 12-16 Април, 2022, Велико Търново, България

DIPP 2022

Дванадесетата международна конференция "Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство", 23-25 Септември, 2022, Бургас, България

STEMEDU 2022

Четвъртата научна конференция "Иновативно STEM образование", 16-19 Март 2022, Велико Търново, България