Списанието е с отворен достъп, което означава, че цялото съдържание е безплатно достъпно за потребителя или неговата институция. Потребителите имат право да четат, изтеглят, копират, разпространяват, отпечатват, търсят или правят връзка към пълните текстове на статиите в това списание, без да искат предварително разрешение от издателя или автора. Това е в съответствие с дефиницията на BOAI за отворен достъп.
Отвореният достъп получи огромна подкрепа както от авторите, които оценяват повишената видимост на работата си, така и от научните институции и финансиращите организации, които оценяват общественото въздействие на свободно достъпните резултати от научните изследвания.

Предимства

Безплатна наличност благодарение на неограничен онлайн достъп

Публикациите с отворен достъп са свободно достъпни онлайн за всеки, което увеличава видимостта и по този начин възприемането и използването на публикуваната работа.

Авторите запазват авторските права

Използването на лиценз Creative Commons позволява на авторите / редакторите да запазят авторските права върху своите произведения. Публикациите могат да се използват повторно и да се разпространяват, стига оригиналният автор да е правилно цитиран.

Бърза публикация

Рационализираният и лесен за използване онлайн процес на подаване позволява бърз преглед, одобрение и публикуване.

Без ограничение на пространството

Публикуването онлайн означава неограничено пространство за допълнителни материали, включително фигури, обширни данни и видеозаписи.

Проследяване на цитирането и включване в библиографски бази данни

Списанията с отворен достъп се проследяват за фактори на въздействие и се депозират в библиографски бази данни и институционални хранилища без какъвто и да е период на ембарго, точно както традиционните списания