Исторически поглед към някои обекти от творчеството на майстор Колю Фичето
Петко Ст. Петков
стр. 05 - 13
Заглавие: Исторически поглед към някои обекти от творчеството на майстор Колю Фичето
Автори: Петко Ст. Петков

Абстракт: В доклада се разглеждат представителни за творчеството на възрожденския майстор Никола Фичев обекти в Търново и региона, проектирани и строени в периода от 1835 до Освобождението. Чрез виртуалната разходка авторът внушава идеята, че освен с доказаните си качества на архитект и майстор-строител, Кольо Фичето впечатлява и с ненатрапчивото на пръв поглед, но значимо присъствие в основните възрожденски процеси, подготвени през осемнадесетото, но развили се в пълнота през деветнадесетото столетие – едновременно с годините на неговата житейска зрелост.

Ключови думи: Cultural and Historical Objects; Cultural Tour; Architect and Master Kolyu Ficheto; Preservation; Presentation.

Получена: 01-12-2014     Приета: 22-12-2014     Публикувана: 05-09-2015

Цитиране: Petkov, P. (2015). Historical View of some Objects from the Work of Master Kolyu Ficheto. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 1(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 05–13