Нови интердисциплинарни методи и технологии в областта на културно-историческото наследство
Галина Богданова
стр. 14 - 28
Заглавие: Нови интердисциплинарни методи и технологии в областта на културно-историческото наследство
Автори: Галина Богданова

Абстракт: Разгледани се актуални въпроси, свързани с използването на интердисциплинарни методи, технологии и екипи в разработки от различни области. Разгледани са приложения на информационните и комуникационни технологии за съхраняване, защита и представяне на знания в областта на културно-историческото наследство за региона на Велико Търново, както и в други научни направления като особено внимание е отделено на новите изследвания и създаването на цифрови хранилища.

Ключови думи: Дигитални технологии, интердисциплинарни методи, културно-историческото наследство, съхраняване, защита и представяне на знания, облачни технологии

Получена: 01-10-2016     Приета: 01-12-2016     Публикувана: 01-12-2016

Цитиране: Bogdanova, G. (2016). New Interdisciplinary Methods and Technologies in the Field of Cultural and Historical Heritage. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 2(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 14–28