Светилището в местността Мишкова нива край Малко Търново - слуга на много господари
Диана Радойнова
стр. 125 - 135
 
Заглавие: Светилището в местността Мишкова нива край Малко Търново - слуга на много господари
Автори: Диана Радойнова

Абстракт: Светилището в местността Мишкова нива край градчето Малко Търново е древен обект на нашето културно наследство. Дълги години обектът е недостъпен, защото попада зад граничното заграждение, в "ничията" зона между България и Турция. Обектът обаче присъства с причудливи легенди в местния комплекс от фолклорни наративи. Проучван е от няколко археологически експедиции, "доукрасяван" от лаици с екзотични и модернистични истории от фентъзи-тип, а днес е напълно достъпен за посещения от страна на обикновени и поклоннически туристи. Много легенди го превръщат в една от големите гордости, но и големите грижи на Малкотърновска община.

Ключови думи: Тракийско светилище, фолклорни легенди, божествено присъствие, тайни и загадки, материално и дигитално наследство

Получена: 29-03-2021     Приета: 23-06-2021     Публикувана: 29-06-2021

Цитиране: Radoinova, D. (2021). The Sanctuary in Mishkova Niva Area near Malko Tarnovo - Servant of Many Lords. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 7(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 125–135. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2021_1_010