Из летописа на Къпиновския манастир "Св. Николай Чудотворец"
Павлина Владева
стр. 136 - 154
 
Заглавие: Из летописа на Къпиновския манастир "Св. Николай Чудотворец"
Автори: Павлина Владева

Абстракт: Обект на проучване е летописа на Къпиновския манастир "Св. Николай Чудотворец". Царският манастир е основан през 1272 г. с покровителството на цар Константин Асен -Тих Той е един от най-старите и най-големи български манастири. По време на Османското владичество е ограбван, опустошаван и опожаряван от кърджалийски банди. Възстановяван е два пъти през 1835 и 1856 г. По време на Възраждането е значим духовен, просветен и революционен център. Той е тясно свързан с борбите за независима църква, национално образование и политическа свобода. През 1830 г. в него е открито килийно училище. Борците за свобода намират убежище в манастира: Велчова завера 1835, Въстанието на капитан дядо Никола 1856 г., Хаджи Ставрева буна 1862 г. По време на Руско-турската война (1877-1878) манастирът приютява бежанците от град Елена, опожарена от турците през ноември 1877 г. Руски военен лазарет за ранените войни е организиран. Подполковник Георги Улагай и 32 руски войника са погребани в двора на манастира. Четири монаха от светата обител са стигнали до върховете на иерархическото служене, като са избрани за епископи. Манастирът е крепост на българската духовност и пазител на нашето културно-историческо наследство.

Ключови думи: Къпиновски манастир "Св. Николай Чудотворец", независима църква, игумен, революционен център, епископ, Руско-турска война (1877-1878), Руски военен лазарет, бежанци

Получена: 02-02-2021     Приета: 22-06-2021     Публикувана: 29-06-2021

Цитиране: Vladeva, P. (2021). From the Chronicle of the Capinovo Monastery "St. Nicolai Wonderworker". Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 7(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 136–154. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2021_1_011