Разработване на платформа FairDeal
Павел Христов
стр. 129 - 134
 
Заглавие: Разработване на платформа FairDeal
Автори: Павел Христов

Абстракт: Платформата за дигитален маркетинг на занаятчийски продукти FairDeal вече функционира и очаква занаятчии от България и Румъния. Всеки производител на сувенири, ръкоделия, бижута, кулинарни и други занаятчийски продукти, може да се регистрира и ползва дигиталната мрежа от магазини напълно безплатно на адрес "https://fairdeal.bg".
Информационната система от дигитални магазини е създадена по проект на Община Велико Търново и партньори от България и Румъния. Платформата е достъпна за всички заинтересовани лица и дава възможност за директна връзка между производители, занаятчии и клиенти.

Ключови думи: софтуер; платформа; FairDeal; търговия; занаят; онлайн магазин

Получена: 18-01-2021     Приета: 01-10-2021     Публикувана: 07-12-2021

Цитиране: Hristov, P. (2021). Development of FairDeal Platform. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 7(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 129–134. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2021_2_011