Дигитализация на българската жилищна архитектура в и около периода на Възраждането – типологични групи и къщи
Себиха Маданска, Станимир Стоянов, Ася Стоянова-Дойчева
стр. 94 - 106
 
Заглавие: Дигитализация на българската жилищна архитектура в и около периода на Възраждането – типологични групи и къщи
Автори: Себиха Маданска, Станимир Стоянов, Ася Стоянова-Дойчева

Абстракт: Статията представя българската възрожденска архитектура в контекста на информатиката, и по-специално на изкуствения интелект. Онтологичното инженерство се занимава със семантично моделиране на реални концепции и връзките между тях под въздействието на семантични аксиоми и машинно четими съждения. Онтологиите, описани в статията, са разработени, за да бъдат включени в хранилище с множество онтологии за българско културно-историческо наследство.

Ключови думи: онтология; семантично моделиране; Protégé; възрожденска архитектура; интелигентен туристически екскурзовод.

Получена: 30-03-2021     Приета: 22-06-2021     Публикувана: 07-12-2021

Цитиране: Madanska, S., Stoyanov, S., Stoyanova-Doycheva, A. (2021). Digitalization of Bulgarian Residential Architecture in and around the Bulgarian Revival Period – Typological Groups and Houses. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 7(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 94–106. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2021_2_008