Мадона – Непорочно зачатие в индо-португалската колекция на Национална галерия
Александра Янева
стр. 246 - 254
 
Заглавие: Мадона – Непорочно зачатие в индо-португалската колекция на Национална галерия
Автори: Александра Янева

Абстракт: Постъпилата през 1981 колекция "Индо-португалска скулптура" на Национална галерия е рядка по вида си, слабо изследвана и уникална по обхвата си за Европа. През XVII век Мадона – Непорочно Зачатие е избрана за патронен образ на Португалия като по-нататък се разпространява широко в Гоа, политически и религиозен център на метрополията в Индия. Западноевропейската иконография на Мадоната е претворена от индийските майстори по своеобразен начин. Национална галерия притежава няколко примера, с които възнамерявам да онагледя това. Надявам се, че приносът на моята студия ще бъде да представя феномена "индо-португалски" стил през призмата на една от най-почитаните фигури в Християнството – Мадоната, както и да инициирам изследването на една богата и проблематична музейна колекция.

Ключови думи: Индо-португалско изкуство; Християнство; Мадона; Редки колекции; Национална галерия

Получена: 02-04-2022     Приета: 15-06-2022     Публикувана: 30-06-2022

Цитиране: Yaneva, A. (2022). Madonna – Immaculate Conception in Indo-Portuguese Collection of National gallery. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 8(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 246–254. DOI: https://www.doi.org/10.55630/KINJ.2022.080121