Градоустройството в Югоизточния сектор на Трапезица
Мирко Робов
стр. 34 - 43
Заглавие: Градоустройството в Югоизточния сектор на Трапезица
Автори: Мирко Робов

Абстракт: Докладът представи новоразкрит феодален комплекс в югоизточният сектор на Трапезица. Като планово решение, комплексът представлява голям затворен архитектурен ансамбъл, развит на две съседни тераси западно и югозападно от църква №3. Заема площ от около 3 дка и е най-големият установен засега в чертите на столицата. Като устройство и предназначение има паралел с болярския комплекс, северно от двореца на Царевец.
Църквата е представителен паметник на столичната култова архитектура от 12-14 век. Кръстокуполна по план, с богата стенописна и фасадна украса. Две зидани гробници с мраморни похлупаци, са били предназначени на високопоставени представители на столичния елит.Вероятният обитател на комплекса е църковно лице, за което видетелства намерен костен завършек на архиерейски жезъл.
Докладът представи началните резултати от новооткрит през настоящия сезон храм – църква №2, виждания и стъпки за опазване и консервация на разкритите архитектурни останки.Представена бе и компютърна възстановка на църква №3, на портата на комплекса, както и на голямата сграда, предназначена за обитателя на този ансамбъл.

Ключови думи: Archaeological Research; Cultural and Historical Objects; Preservation; Presentation.

Получена: 01-12-2014     Приета: 22-12-2014     Публикувана: 05-09-2015

Цитиране: Robov, M. (2015). Urban Planning in the Southeastern Sector of Trapezica. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 1(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 34-43