Човешко изображение върху сграфито съд от югоизточния сектор на Трапезица
Мирко Робов
стр. 29 - 33
Заглавие: Човешко изображение върху сграфито съд от югоизточния сектор на Трапезица
Автори: Мирко Робов

Абстракт: Групата на човешките изображения върху сграфито съдове от периода на столично Търново, е сравнително най-малката. Това са единични находки. Общото при тях е отсъствието на каквито и да е данни за персонализиране на съответното изображение. Определено изключение в този смисъл прави единствено групата на сграфито съдове с подглазурни монограми.
Докладът е частично подпомогнат по проект "Север +".

Ключови думи: Археологически проучвания, битова керамика от средновековния период

Получена: 01-10-2016     Приета: 01-12-2016     Публикувана: 01-12-2016

Цитиране: Robov, M. (2016). Human Image on Sgraffito Court of Southeastern Sector of Trapezitsa. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 2(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 29–33