ATHENA Plus – Агрегатор на добри дигитални практики в европейската култура
Даниела Атанасова
стр. 34 - 39
Заглавие: ATHENA Plus – Агрегатор на добри дигитални практики в европейската култура
Автори: Даниела Атанасова

Абстракт: Как рационално за се възползваме от възможностите, които ни предоставя европейската политика в образованието и културата за модерно и равностойно представяне на българските исторически ценности и съвременни творчески постижения. Отговорът е стратегически известен и споделен от всички (Стратегическият подход към тази цел вече се използва ефективно от европейските културни институции ) – европейският интернет портал EUROPEANA - с отворен достъп до културно-историческото наследство в страните от ЕС. Конкретните стъпки за осъществяването на тази стратегия от българските институции - особено по-малките – обаче са неуверени поради ограничените финансови ресурси и сериозните опасения за нарушаване на авторските права.

Ключови думи: Цифрови библиотеки, Европеана, цифрови ресурси

Получена: 01-10-2016     Приета: 01-12-2016     Публикувана: 01-12-2016

Цитиране: Atanassova, D. (2016). ATHENA Plus – Good Digital Practices Aggregator in European Culture. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 2(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 34–39