Културно-историческото наследство в Шипченския проход и развитието на културния туризъм
Петко Ст. Петков
стр. 12 - 19
Заглавие: Културно-историческото наследство в Шипченския проход и развитието на културния туризъм
Автори: Петко Ст. Петков

Абстракт: В статията се разглеждат негативните последици за културния туризъм и паметниците на културно-историческото наследство в Шипченския проход в резултат от преименуването на връх "Свети Никола" на втори връх Шипка през 1977 г.

Ключови думи: Връх "Свети Никола", връх Шипка, културно-историческо наследство, национална памет, Паметник на свободата

Получена: 01-10-2017     Приета: 01-12-2017     Публикувана: 01-12-2017

Цитиране: Petkov, P. (2017). Cultural and Historical Heritage in the Shipka Pass and the Development of Cultural Tourism. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 3(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 12–19