Стандарти и съвременни подходи за представяне на музеите
Мариана Праматарова
стр. 164 - 173
Заглавие: Стандарти и съвременни подходи за представяне на музеите
Автори: Мариана Праматарова

Абстракт: Темата разглежда съвременните стандарти и подходи за представянето на музейни експозиции, експонирането им във виртуална среда, дигитализация и модернизация на музейните колекции, интерактивни технологии, проблемни области и добри практически решения.

Ключови думи: стандарти, ИКОМ, дигитализация, виртуални музеи, документиране на колекции, информационно общество, метаданни, цифрови изображения, документиране на музейни предмети, виртуална комуникация.

Получена: 01-10-2017     Приета: 01-12-2017     Публикувана: 01-12-2017

Цитиране: Pramatarova, M. (2017). Standards and Contemporary Approaches for Museum Presentation. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 3(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 164–173