Игуменарницата в манастира "Свето Преображение Господне" от Ивановските скални манастири
Евгени Коев
стр. 45 - 59
Заглавие: Игуменарницата в манастира "Свето Преображение Господне" от Ивановските скални манастири
Автори: Евгени Коев

Абстракт: Скалният манастир "Св. Преображение Господне" (Белберницата, Берберницата), като част от комплекса на Ивановски скални манастири е известен от десетилетия. Последните години той се проучва детайлно от членове на ПК "Дервент" и младежи от Ученически спелеоклуб при ПГТ "Д-р В. Берон", В. Търново. Допълнение към цялостното проучване и описание, като част от съхраняване на наскалното културно наследство, е локализирането, картирането и описанието на най-западната скална килия с фрагменти от стенописи, обосновано наречена "Игуменарницата" от изследователя на скалната обител. Описаната монашеска килия е една от най-представителните, в целия скален комплекс при с. Иваново, което дава основание да бъде подчертано нейното по-особено предназначение за осигуряване подслон на най-високо поставения, предстоятеля, игумена на монашеската обител. В този ред на мисли, се допуска възможността, същата да е била и килията подслонявала основателя на манастира и пръв негов игумен, Патриарх Йоаким І Търновски.

Ключови думи: Ивановски скални манастири, скален манастир "Свето Преображение Господне", Патриарх Йоаким І Търновски, скални монашески килии, Белберницата

Получена: 01-10-2017     Приета: 01-12-2017     Публикувана: 01-12-2017

Цитиране: Koev, E. (2017). The "Abbot Dwelling" in the Monastery of the Holy Transfiguration of God, Part of the Rock Hewn Churches of Ivanovo. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 3(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 45–59