Концепцията на проф. Атанас Божков за интериора на църквата "Св. Димитър"
Мирко Робов
стр. 11 - 17
Заглавие: Концепцията на проф. Атанас Божков за интериора на църквата "Св. Димитър"
Автори: Мирко Робов

Абстракт: В статията се разглеждат предложенията на проф. Божков за възтановяването на църква "Св. Димитър" и тяхната съдба.

Ключови думи: Археология, Паметници на културата, Църква "Св. Димитър"

Получена: 01-10-2018     Приета: 01-12-2018     Публикувана: 01-12-2018

Цитиране: Robov, M. (2018). The Concept of Prof. Atanas Bozhkov for the Interior of the Church "St. Dimitar". Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 4(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 11–17