Митологични архетипи в творчеството на Владимир Димитров - Майстора
Елена Панайотова
стр. 86 - 99
 
Заглавие: Митологични архетипи в творчеството на Владимир Димитров - Майстора
Автори: Елена Панайотова

Абстракт: В творчеството на големия български художник Владимир Димитров – Майстора са приложени митологични архетипи, изучавани днес теоретично в областта на визуалните изкуства. Открояват се архетипите на центъра, на сияйната светлина, на връзката на фигурите с фона. Майстора отразява феерията на невестата, нежността на майката и силата на отрудения стопанин – окъпани в златна светлина. Рисувайки, Майстора се прекланя пред красотата и съвършенството на "вечния живот". Тези теми, визуално разработени от Майстора, са предложени за изучаване и интерпретиране от ученици, които с възторг и ентусиазъм тръгват по стъпките на големия художник и показват високи резултати в своята творческа работа.

Ключови думи: Владимир Димитров – Майстора, митологични архетипи, вечен живот, визуални изкуства

Получена: 01-05-2019     Приета: 31-05-2019     Публикувана: 31-05-2019

Цитиране: Panayotova, E. (2019). Mythological Archetypes in the Work of Vladimir Dimitrov - The Master. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 5(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 86–99. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2019_1_007