Иконографията на свети Йоан Рилски през очите на поклонниците
Лиана Гълъбова
стр. 100 - 115
 
Заглавие: Иконографията на свети Йоан Рилски през очите на поклонниците
Автори: Лиана Гълъбова

Абстракт: Иконографското богатство на изображенията на свети Йоан Рилски отдавна привлича интердисциплинен научен интерес във връзка със съхранението, представянето и дигитализацията на богатото културно наследство на Рилския ставропигиален манастир като паметник на културата от световно значение и централен поклоннически свещен обект на България. Иконите, църковните символи и молитвените шествия като елемент на туристическото брандиране на поклонничеството достигат до границата на светските и религиозни културни практики представящи живото православно наследство. Проучването на визуалната репрезентация на образа на българския светец-покровител в художествено-богословски детайли заслужава интерес в контекста на йеротопията на култа към светиите, техните мощи и икони и други обекти свързани с почитането им.

Ключови думи: Поклонничество, Свети Йоан Рилски, Иконография, Възприемане на църковното изкуство, Туристическо Брандиране

Получена: 01-05-2019     Приета: 31-05-2019     Публикувана: 31-05-2019

Цитиране: Galabova, L. (2019). Iconography of Saint John of Rilla through the Eyes of Pilgrims. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 5(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 100–115. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2019_1_008