Изчезналият чин - Маслосвет за покойник според богослужебен сборник №64 (XV – XVII в.), съхраняван в НА-БАН
Галя Господинова
стр. 233 - 244
 
Заглавие: Изчезналият чин - Маслосвет за покойник според богослужебен сборник №64 (XV – XVII в.), съхраняван в НА-БАН
Автори: Галя Господинова

Абстракт: През XV – XVI в. е извършван т. нар. Маслосвет за покойник. Това изчезнало последование е съхранено в Богослужебен сборник № 64 (XV – XVII в.), съхраняван в НА-БАН. Проследяването на чина ще даде представа за това как е извършван този маслосвет. Богослужебен сборник № 64 е най – ранният препис, който съхранява цялото последование.

Ключови думи: маслосвет, покойник, ритуал, сборник, оплакване

Получена: 01-10-2019     Приета: 01-12-2019     Публикувана: 01-12-2019

Цитиране: Gospodinova, G. (2019). The Disappeared Liturgical Rank - Oil Consecration for Dead, According to Liturgical Collection No. 64 (XV - XVII c.), Kept in the Scientific Archive of BAS. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 5(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 233–244. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2019_2_020