Човешки образи и периодика в творчеството на Владимир Димитров - Майстора
Елена Панайотова
стр. 62 - 70
 
Заглавие: Човешки образи и периодика в творчеството на Владимир Димитров - Майстора
Автори: Елена Панайотова

Абстракт: В творчеството на българския художник Владимир Димитров – Майстора наблюдаваме виртуозно изражение на връзката на живота на човека с природата. Художникът е постигнал визуално сливане на човешките образи с растителността. Към този аспект на творчеството на Майстора е насочено вниманието на учениците. Представени са ученически разработки по темата.

Ключови думи: Владимир Димитров – Майстора, Човешки образи и природа

Получена: 01-10-2019     Приета: 01-12-2019     Публикувана: 01-12-2019

Цитиране: Panayotova, E. (2019). The Fusion of Human Images with Nature in the Work of Vladimir Dimitrov - The Master. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 5(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 62–70. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2019_2_007