Интердисциплинарно и интеркултурно подсигуряване на достъпност на балканските свети места за хора със специални потребности (част 1)
Галина Богданова, Лиана Гълъбова
стр. 164 - 171
 
Заглавие: Интердисциплинарно и интеркултурно подсигуряване на достъпност на балканските свети места за хора със специални потребности (част 1)
Автори: Галина Богданова, Лиана Гълъбова

Абстракт: Балканският регион е една от представителните територии на православното църковно културно наследство. Балканите са и пространство на съзидание, обитаване, посещение, представяне и опазване на емблематични свещени места. Въз основа на опита и продължителните ни детайлни и аналитични наблюдения на достъпността в контекста на поклонническия туризъм на балканските страни, в това изследване се обобщават разнообразни данни и перспективи на управление на наследството чрез интердисциплинна експертна комуникация.

Ключови думи: проучвания на достъпността, социализация на културното наследство, православна църква, поклоннически туризъм, стопанисване на свещени места, достъпност на религиозни места, обекти, събития и данни на деноминациите.

Получена: 30-06-2020     Приета: 26-08-2021     Публикувана: 07-12-2021

Цитиране: Bogdanova, G., Galabova, L. (2021). Interdisciplinary and Intercultural Proving of Accessibility of Balkan Sacred Sites for People with Special Needs (Part 1). Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 7(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 164–171. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2021_2_015