Интелигентен туристически екскурзовод – генериране на амбиент-ориентирани маршрути и дигитално класифициране на елементи от културното и историческо наследство на България
Кристиан Милев, Георги Костадинов, Стефан Стайнов, Ася Стоянова-Дойчева
стр. 71 - 81
 
Заглавие: Интелигентен туристически екскурзовод – генериране на амбиент-ориентирани маршрути и дигитално класифициране на елементи от културното и историческо наследство на България
Автори: Кристиан Милев, Георги Костадинов, Стефан Стайнов, Ася Стоянова-Дойчева

Абстракт: Едни от сферите на приложение на дигиталните мобилни асистенти са интелигентният транспорт и туристическите екскурзоводи. Такива персонализирани системи имат за цел да улеснят все по-трудния избор за най-подходяща транспортна опция, с оглед на личните предпочитания и навици, текуща локация и наличните опции в реално време. За реализиране на интелигентен туристически екскурзовод е необходимо разработване на персонализирани модели, които включват не само статична информация за маршрути и дестинации, но и да се взeмат предвид личните предпочитания на потребителя, както и динамично да се реагира на непланирани промени и обстоятелства в реалния свят. В сферата на интелигентните системи такива променливи физически характеристики във времето и пространството (така наречените амбиентни характеристики) имат все по-съществена роля и все по-голяма тежест в степента на полезност за крайния потребител. Този туристически екскурзовод е неизменен спътник, който помага на потребителя да се потопи в богатата история и културното наследство на България. Съвременните технологии в областта на изкуствения интелект дават възможност на туриста задълбочено да се запознае с традициите и народните обичаи, получавайки детайлна информация за обкръжаващите го обекти като народни носии, архитектурни паметници и други.

Ключови думи: персонални асистенти; онтологии; амбиент-ориентирано моделиране; туристически екскурзовод; генериране на туристически маршрути; класификация на изображения; машинно самообучение; традиционни български носии.

Получена: 02-04-2021     Приета: 21-10-2021     Публикувана: 07-12-2021

Цитиране: Milev, K., Kostadinov, G., Staynov, S., Stoyanova–Doycheva, A. (2021). Intelligent Tourist Guide – Generating Ambient-Oriented Routes and Digital Classification of Elements of the Cultural and Historical Heritage of Bulgaria. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 7(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 71–81. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2021_2_006