Още веднъж по въпроса за членуването в българския език
Стефка Петрова
стр. 105 - 112
 
Заглавие: Още веднъж по въпроса за членуването в българския език
Автори: Стефка Петрова

Абстракт: Определителният член в българския език се отличава с редица специфични особености, някои от които са: първо, за м.р. ед.ч. има две форми; второ – писмено същият се отбелязва по четири начина; трето – употребата на пълния и краткия член зависи от синтактични условия и др. Авторката излага своето мнение за приемането само на пълната форма на определителния член за мъжки род, като си служи с научни и прагматични доводи и доказва ненужността от кратката форма.

Ключови думи: български език; членуване; синтаксис.

Получена: 30-10-2022     Приета: 20-12-2022     Публикувана: 26-12-2022

Цитиране: Petrova, S. (2022). More on the Issue of the Articles in the Bulgarian Language. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 8(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 105–112. DOI: https://doi.org/10.55630/KINJ.2022.080208