Интерактивна културна карта за регион Велико Търново и представяне на тематични културни маршрути
Павел Христов, Галина Богданова
стр. 81 - 89
Заглавие: Интерактивна културна карта за регион Велико Търново и представяне на тематични културни маршрути
Автори: Павел Христов, Галина Богданова

Абстракт: Представени са интерактивни методи за представяне на обекти на културно-историческото и научно наследство на регион Велико Търново. Изследвани са проблемите, свързани с цифровото представяне на знанията за историческите и културни забележителности и събития в региона, начините за организация на информацията и представянето й на потребителя. Осъществена е конкретна реализация на десктоп и мобилно приложение, посредством платформата eCity. Разгледани са особеностите на софтуерното приложение, свързани със средата и мобилността му. Разширени са възможностите за избор и представяне на нови обекти и категории тематично (специализирани групи от обекти, обединени с обща тема) като основа за тематични културни маршрути в туристическия сектор.

Ключови думи: Interactive Digital Map; Cultural Routes; Preservation; Presentation; Digitalization.

Получена: 01-12-2014     Приета: 22-12-2014     Публикувана: 05-09-2015

Цитиране: Hristov, P., Bogdanova, G. (2015). Interactive Cultural Map about Veliko Tarnovo Region and Presentation of Thematic Cultural Routes. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 1(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 81-89