Дигитален маркетинг в полза на културно-историческото наследство
Мирена Тодорова
стр. 80 - 85
Заглавие: Дигитален маркетинг в полза на културно-историческото наследство
Автори: Мирена Тодорова

Абстракт: Демонстрацията на изследването показва как новите цифрови медии могат не само да се използват за запазване на културно-историческото наследство на една страна, но също така да бъдат доста успешни в насърчаване и достигане на подходящата аудитория по правилния начин.
Показва текущите дигитални маркетинг тенденции и как те променят медиите, процесите на пътуване, на разбиране, на изследване и използване на културно-историческото наследство.
Събраните данни, наблюдения и проучвания показват примери за представяне на културни или исторически обекти и места, чрез цифрови инструменти и приспособления.

Ключови думи: Културно-историческо наследство, опазване и представяне, дигитален маркетинг, нова онлайн медиа

Получена: 01-10-2016     Приета: 01-12-2016     Публикувана: 01-12-2016

Цитиране: Todorova, M. (2016). Digital Marketing for the Benefit of Cultural and Historical Heritage. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 2(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 80–85