Праисторическа керамика от проучванията в пещерите в района на гр. Велико Търново
Евгени Коев
стр. 90 - 99
Заглавие: Праисторическа керамика от проучванията в пещерите в района на гр. Велико Търново
Автори: Евгени Коев

Абстракт: Пещерите в района на Велико Търново са първите в България, в които са проведени пещерни археологически проучвания. Още при изследването на пещерата Полички при Дряновския манастир и Голямата пещера при гр. В.Търново в края на ХІХв, са открити образци от праисторическа керамика, която изследователите отнасят към периода на неолита. В следващите десетилетия се извършват проучвания и в Малката пещера, Разцепената, Попин пчелин, Царската пещера, Андъка, Еменската пещера. Откритите в тези пещери образци от праисторическа керамика се датират от времето на палеолита, неолита, бронзовата и желязната епоха. През последните години археологически проучвания се възобновиха отново в Голямата пещера и в пещера Манастира до с. Арбанаси, които обогатиха познанието за праисторическата керамика от района на Велико Търново.

Ключови думи: Праисторическа керамика, Пещери в регион Велико Търново

Получена: 01-05-2018     Приета: 30-05-2018     Публикувана: 30-05-2018

Цитиране: Koev, E. (2018). Prehistoric Ceramics Found During the Research in the Caves in the Veliko Tarnovo Region. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 4(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 90–99